اندونزی

اندونزی

آزادی رسانه‌ها در دوره دوم جوکووی همچنان در آونگ

پس از آنكه رئیس جمهور جوكو "جوكووی" ویدودو نتوانست به تعهدات خود در مورد احترام به آزادی رسانه‌ها در دوره پنج ساله اول خود عمل کند، انتخاب مجدد وی در می ۲۰۱۹ به دنبال شورش هایی بود كه در آن بسیاری از روزنامه‌نگاران مورد حمله قرار گرفتند. ریاست جمهوری وی با محدودیت‌های شدید دسترسی رسانه‌ها به پاپوآ غربی (نیمه اندونزی جزیره گینه نو) مشخص شده است ، جایی که خشونت علیه روزنامه‌نگاران محلی همچنان رو به رشد است. روزنامه‌نگاران خارجی و راهنماهای محلی، هم آنهایی كه سعی در مستند كردن سوءاستفاده‌های ارتش اندونزی دارند و هم افرادی كه فقط مسائل بشردوستانه را پوشش می‌دهند، بیشتر بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، مقامات دیگر در زمان‌های تنش، مانند  اوت ۲۰۱۹، دیگر از قطع اینترنت نیز دریغ نمی‌کنند. بنا بر گزارش اتحاد برای روزنامه‌نگاران مستقل، که دفتر آن در جاکارتا است، ارتش خبرنگاران را تهدید می‌کند و زمانی که شاهدان آزارگری هستند قربانی خشونت فیزیکی  می‌شوند. گروه های افراط‌گرای مذهبی نیز آزادی رسانه‌ها را نقض می‌کنند.  بسیاری از روزنامه‌نگاران می‌گویند که به دلیل قانون مجازات‌گرانه‌ی‌ بازداری توهین و افترا و قانون "Informasi dan Transaksi  Elektronik" (قانون انتقال اطلاعات آنلاین ) خود را سانسور می‌کنند.

113
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+6

119 به 2020

شناساگر عمومی

+0.58

36.82 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر