موریتانی

موریتانی

یک بلاگر آزاد شد، اما آزادی رسانه‌ها همچنان تهدید می‌شود

آیا محمد اولد الغزائوانی، که در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد ، بر آن است که فروافتادن پیوسته موریتانی در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌های RSF را پایان دهد؟ چند روز پس از روی کار آمدن غضائوانی، سرانجام وبلاگ نویس محمد چیخ اولد محمد مخیریر پس از پنج سال و نیم بازداشت آزاد شد. او باید در سال۲۰۱۷ آزاد می‌شد، در حالی که پس از بازداشت در ژانویه ۲۰۱۴ به جرم ارتداد حکم اعدام وی صادر شده بود. اما سرانجام  این حکم به دو سال زندان تبدیل شد. او در تمام مدت بازداشت بدون هیچ گونه دیدار با خانواده و وکلایش و نیز بیشتر بدون ارتباط ، باقی ماند. آزادی او برای اطمینان به موریتانی‌ها برای احترام به آزادی رسانه‌ها کافی نبود. چند هفته قبل از آزادی وی، چندین روزنامه‌نگار منتقد دولت بازداشت شدند و اینترنت در طی انتخابات ریاست جمهوری به مدت ۱۱ روز قطع شد. ترس از انتقام‌گیری باعث می‌شود که بسیاری از روزنامه‌نگارها در پوشش دادن موضوع‌هایی مانند فساد، مسائل نظامی،اسلام، بردگی که همه این موارد در موریتانیا وجود دارد، خود را سانسور کنند. یک روزنامه‌نگار خارجی که در مورد برده داری تحقیق می‌کرد ، موضوعی که به طور کامل ممنوع است ، در مارس ۲۰۱۸ اخراج شد. این دومین مورد در طول یک سال بود. فشارهای مالی سانسور را بیشتر می‌کند.  در اکتبر ۲۰۱۷، مقام‌های حکومتی پنج کانال تلویزیون خصوصی و ایستگاه‌‌های رادیو را که گفته می‌شود از پرداخت مالیات معوقه سرباز زده بودند، برای ساکت کردن انتقادها تعطیل کردند.


94
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+3

97 به 2020

شناساگر عمومی

-0.29

32.54 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر