موریتانی

موریتانی

زندانی کردن غیرقانونی یک بلاگر

 موریتانی پس از سال‌ها پیشرفت‌ در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی در حال پس‌روی است. طبق قانونی که در نوامبر ۲۰۱۷ تصویب شد، مجازات اردتداد و کفرگویی مرگ است حتی اگر متهم ابراز ندامت کند. این قانون با مورد محمد شیخ اولد محمد به تصویب رسید،وبلاگ‌نویسی که مجازات مرگ او به جرم ارتداد در نهایت به دو سال زندان تخفیف داده شد. او که می‌بایست در نوامبر ۲۰۱۷ آزاد شود، اما درعوض ، او را  در حبس و  ممنوع ملاقات نگه داشتند. ترس از انتقام‌گیری باعث می‌شود که بسیاری از روزنامه‌نگارها در پوشش دادن موضوعاتی مانند فساد، مسائل نظامی،اسلام، بردگی که همه این موارد در موریتانیا وجود دارد، خود را سانسور کنند. یک روزنامه‌نگار خارجی که در مورد برده داری تحقیق می‌کرد ، موضوعی که به طور کامل ممنوع است ، در مارس ۲۰۱۸ اخراج شد. این دومین مورد در طول یک سال بود. فشارهای مالی سانسور را بیشتر می‌کند.  در اکتبر ۲۰۱۷،مقام‌های حکومتی پنج کانال تلویزیون خصوصی و ایستگاه‌‌های رادیو را که گفته می‌شود از پرداخت مالیات معوقه سرباز زده بودند،برای ساکت کردن انتقادها تعطیل کردند.

97
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

94 به 2019

شناساگر عمومی

+0.89

31.65 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر