موریس

موریس

قانون‌های سخت‌تر برای محتوای اینترنتی

اگرچه موریس کشوری نمونه از نظر احترام به حقوق بشر و دموکراسی در بین کشورهای آفریقایی به‌شمار می‍‌‌‌‌‌ رود، ولی روزنامه‌نگاران می‌توانند به جرم اختلال در نظم عمومی به زندان محکوم شوند. قانون فناوری ارتباطات در سال ۲۰۱۸، با در نظر داشت مجازات زندان را برای افرادی که محتواهایی را منتشر می‌کنند که ایجاد " ناراحتی یا اضطراب" می کند، زرادخانه قانونی را تقویت کرد. این امر به وضوح  تهدیدی است برای روزنامه‌نگاران که  درمورد انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۹ با صراحت حرف می‌زنند .فضای رسانه‌ها خصمانه نیست، اما گزارش‌ از گردشگری، فساد، ملیت‌ها و افراط‌گرایی مذهبی موضو‌ع های همچنان تابو هستند. سه خبرنگار روزنامه L'Express در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ به دلیل گزارش شان در مورد پولشویی وزیرسابق دادگستری به مدت کوتاهی بازداشت شدند.

61
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-5

56 به 2020

شناساگر عمومی

+0.74

28 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر