مراکش / صحرای غربی

مراکش / صحرای غربی

فضارهای قضایی فزاینده بر روزنامه‌نگاران

افزون بر محاکمه تعدادی از چهره‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر، روزنامه‌نگاران مراکشی در سال ۲۰۱۸، به طور فزاینده‌ای با مزاحمت‌های دستگاه قضایی مواجه بودند. رسانه‌های ملی و خارجی که اخبار اعتراض‌های معروف به هیراک در منطقه ریف در شمال و یا پرونده‌های ممنوعه در باره مهاجرت، را منتشر می‌کنند، بدست مقام‌های حکومتی مسدود می‌شدند.  روزنامه‌نگاران و شهروندـ خبرنگاران مورد پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس و جریمه صادر شده از طرف دادگاه‌ها، هنوز در زندان به سرمی‌برند.بسیاری از روزنامه‌نگاران خارجی اخراج شدند.135
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

135 به 2018

شناساگر عمومی

+0.85

43.13 به 2018

  • 0
    journalistes tués در 2019
  • 0
    journalistes citoyens tués در 2019
  • 0
    collaborateurs tués در 2019
بیشتر شماره‌گر