عمان

عمان

تعطیلی روزنامه‌های مستقل

با حکمرانی چهل هشت ساله سلطان قابوس ابن سعید السعید، سانسور در این کشور چهار میلیون نفره بسیار فراگیر شده‌است. اینترنت تنها فضای جایگزین است که مردم می‌توانند در آن به ابراز عقاید خود بپردازند که در نتیجه آن، شهروند- خبرنگاران پی‌در پی آماج حملات حاکمیت قرار می‌‌گیرند. آنها اغلب مواقع دستگیر می‌شوند و گاهی بدون حق ملاقات، و به اتهام‌هایی از قبیل توهین به رییس حکومت، توهین به فرهنگ و رسوم، تحریک غیرقانونی افراد به تظاهرات و اخلال در نظم عمومی به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. هنگامی که رسانه‌های خبری مستقل به موضوعات حساسی از قبیل فساد در نظام قضایی می‌پردازند، از طرف حاکمیت مورد حمله قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۱۶، مجله اینترنتی الموطن، و دو روزنامه مستقل به نام‌های الزمن و البلاد که بی‌پرده اطلاع‌رسانی می‌کردند، در نتیجه فشارهای سیاسی یا تعطیل شدند و یا به اجبار فعالیت‌های خود را موقتاً به حالت تعلیق در‌آوردند. با اینکه دادگاه تجدید نظر، اواخر سال ۲۰۱۶ حکم به رفع توقیف روزنامه الزمن داد، با این حال در سال ۲۰۱۷، مقام‌های حکومتی اجازه ندادند که این روزنامه فعالیت‌های خود را از سر گیرد.

133
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+2

135 به 2020

شناساگر عمومی

-0.05

43.42 به 2020

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر