مالی

مالی

روزنامه‌نگاران همچنان قربانی ناامنی هستند

حمله به روزنامه‌نگاران کاهش یافته است اما آزادی رسانه‌ها هنوز شکننده است. RSF به کاووش درباره ناپدید شدن یک روزنامه‌نگار در ژانویه سال ۲۰۱۶ ادامه می‌دهد. خانواده و روزنامه‌نگارانی که  در مورد این پرونده کاووش کرده‌اند گمان دارند، پسر رئیس‌جمهور، کریم کیتا، در آن ممکن است نقش داشته باشد. کیتا، رئیس فعلی کمیته دفاع ملی مجلس، به‌طور نظام‌مند روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی را که او را با ناپدید شدن  این روزنامه‌نگار پیوند می‌دهند ، آزار می‌دهد. تحقیقات در مورد تیراندازی به مرگ دو روزنامه‌نگار رادیوی فرانسوی در کیدال، در شمال مالی، در نوامبر ۲۰۱۳ هنوز به نتیجه نرسیده است و هنوز چگونگی کشتن این دو روشن نشده است. در سال ۲۰۱۹، تحقیقی توسط همکاران روزنامه‌نگاران کشته‌شده انجام شد  که با گزارش ارتش فرانسه و نقش آن در این حادثه  تضاد دارد. از بحران سال ۲۰۱۳،شمال و مرکز مالی همچنان منطقه‌ای خطرناک برای فعالان رسانه‌ای است. این گونه روزنامه‌نگار کانال تلویزیون ملی او آر تی ‌ام توسط گروه توآره در کیدال در سال ۲۰۱۴ به گروگان گرفته شد، و یک روزنامه‌نگار در تیبوکتو در سال ۲۰۱۵ کشته شد و روزنامهنگار دیگری در طی بازدید شخصی از مرکز کشور در سال ۲۰۱۸  گروگان گرفته شد. مقام‌های حکومتی رسانه‌هایی را که موضوع‌های امنیتی را پوشش می‌دهند مورد آزار می‌دهند، هر انتقادی از ارتش منجر به بازداشت با اتهام "تخطی از استانداردها و تضعیف روحیه سربازها "می‌شود. کثرت‌گرایی نسبی در رسانه‌ها وجود دارد، اما با توجه به کمبود مالی رسانه‌ها مقاومت کردن سردبیرها دربرابر دستورهایی که تأمین کنندگان مالی دیکته می‌کنند، بسیار سخت است. بعضی از موضوع‌ها همچنان ممنوع هستند. در سال ۲۰۱۸ چندین روزنامه‌نگار مورد حمله قرار گرفتند، تعدادی از کارکنان مالی آکتو بازداشت شدند و یک ایستگاه رادیویی به طور غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری تعطیل شد. حکم شش ماه زندان برای مدیر یک روزنامه، فوریت جرم‌ناانگاشتن تخلف‌های رسانه‌ای را  به ضروری کرده است.




99
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+9

108 به 2020

شناساگر عمومی

-0.62

34.12 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر