مالی

مالی

روزنامه‌نگاران همچنان قربانی خشونت

حمله به روزنامه‌نگاران کاهش یافته است ولی آزادی مطبوعات همچنان شکننده باقی مانده است. بررسی‌ها در مورد قتل دو روزنامه‌نگار رادیو بین‌المللی فرانسه در کیدال،درشمال مالی،درنوامبر ۲۰۱۳ هنوز به نتیجه نرسیده است. از بحران سال ۲۰۱۳،شمال مالی همچنان منطقه‌ای خطرناک برای فعالان رسانه‌ای است، همان‌طور که روزنامه‌نگار کانال تلویزیون ملی او آر تی ‌ام توسط گروه توآرگ در کیدال در سال ۲۰۱۴ به گروگان گرفته شد،و یک روزنامه‌نگار در تیبوکتو در سال ۲۰۱۵ کشته شد و روزنامه‎نگار دیگری در طی بازدید شخصی از مرکز کشور در سال ۲۰۱۸  گروگان گرفته شد. مقام‌های حکومتی رسانه‌هایی راکه موضوع‌های امنیتی را پوشش می‌دهند مورد آزارقرارمی‌‍دهند، و هر انتقادی از ارتش منجر به بازداشت با اتهام "تخطی از استانداردها و تضعیف روحیه سربازها "می‌شود. کثرت‌گرایی نسبی در رسانه‌ها وجود دارد، اما با توجه به کمبود مالی رسانه‌ها مقاومت کردن سردبیرها دربرابر دستورهایی که تأمین کنندگان مالی دیکته می‌کنند بسیار سخت است. بعضی از موضوع‌ها همچنان ممنوعه هستند. در سال ۲۰۱۸ چندین روزنامه‌نگار مورد حمله قرار گرفتند، تعدادی از کارکنان مالی آکتو بازداشت شدند و یک ایستگاه رادیویی به طور غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری تعطیل شد. حکم شش ماه زندان به دبیر یک روزنامه ،ضرورت صدور مجدد قانون محکوم کردن جرایم مطبوعاتی را به بحث روز بدل کرده است.


112
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+3

115 به 2018

شناساگر عمومی

-0.92

36.15 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر