مالاوی

مالاوی

سالها پیشرفت

انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه ۲۰۱۹ تأثیر منفی بر رسانه‌ها گذاشت. رسانه‌های اجتماعی قطع شدند، دو ایستگاه تلویزیونی تجاری خراب شده و برنامه اعلام شده از طریق رادیو با اعلام نتایج انتخابات ممنوع شد. این موارد نقض آزادی مطبوعات به پیشرفتی که در سالهای اخیر دیده شد ، که در آن تعداد تخلفات علیه گزارش‌گران به طرز چشمگیری کاهش یافته بود، پایان داد. قانون به روزنامه‌نگاران این اجازه را میدهد که درباره انتخابات رسمی درخواست اطلاعات کنند و در نهایت پس از ۱۲ سال از تصویب این قانون، مؤسسه‌های حکومتی در فوریه ۲۰۱۷ این قانون را به اجرادرآورند. بااین حال قانون برای کسانی که به رئیس دولت توهین کنند حکم زندان می‌دهد.  قانون امنیت سایبری که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، اجازه می‌دهد تا به کسانی که به سادگی محتوای "توهین آمیز" ارسال می کنند، زندانی شوند. این قانون‌ها می‌توانند درمورد روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در جریان انتخابات مجلس ملی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه به این ترتیب که گروه رسانه‌ای روزنامه دیلی تل در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ پس از انتقاد حزب حاکم از گزارشی که این روزنامه به نفع حزب اصلی مخالف منتشر کرده بود، عذرخواهی کرد. اداره مالیات چند ماه بعد دفتر مرکزی یک گروه رسانه‌ای را که از حکومت انتقاد می کند، بسته است.


62
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+7

69 به 2020

شناساگر عمومی

-0.52

29.32 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر