مالاوی

مالاوی

قانون‌ تنبیهی

آزادی اطلاع‌رسانی در مالاوی در این ۱۵ سال سیرصعودی داشته است و شمار آزارگری‌ خبرنگاران به شدت پایین آمده است. قانون به روزنامه‌نگاران این اجازه را می‎دهد که درباره انتخابات رسمی درخواست اطلاعات کنند و در نهایت پس از ۱۲ سال از تصویب این قانون، مؤسسه‌های حکومتی در فوریه ۲۰۱۷ این قانون را به اجرادرآورند. بااین حال قانون برای کسانی که به رئیس دولت توهین کنند حکم زندان می‌دهد.  قانون امنیت سایبری که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، اجازه می‌دهد تا به کسانی که به سادگی محتوای "توهین آمیز" ارسال می کنند، زندانی شوند. این قانون‌ها می‌توانند درمورد روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در جریان انتخابات مجلس ملی و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه به این ترتیب که گروه رسانه‌ای روزنامه دیلی تل در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ پس از انتقاد حزب حاکم از گزارشی که این روزنامه به نفع حزب اصلی مخالف منتشر کرده بود، عذرخواهی کرد. اداره مالیات چند ماه بعد دفتر مرکزی یک گروه رسانه‌ای را که از حکومت انتقاد می کند، بسته است.


69
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

68 به 2019

شناساگر عمومی

-0.04

29.36 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر