مالدیو

مالدیو

نتاپج امیدوارکننده،وعده‌هایی که عمل می‌شوند

دولت به‌رهبری عبدالله یمین، که در سال ۲۰۱۳ به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد دشمن آزادی رسانه‌ها است و مالدیو در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در زمان ریاست جمهوری یمیین، از ۱۰۳ در سال ۲۰۱۳ به ۱۲۰ در ۲۰۱۸ سقوط کرده بود. شکست او توسط محمد سلیح در انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر ۲۰۱۸ امیدوارکننده بود، زیرا سلیح وعده‌های آشکاری برای بهبودی آزادی رسانه‌ها داده است. یکی از وعده‌ها انجام شد: دو ماه پس از انتخابات، مجلس قانون سخت گیرانه ۲۰۱۶ بازداری توهین و افترا را لغو کرد. این قانون را دولت قبلی  برای فشار وارد کردن به رسانه‌های مستقل به طور گسترده‌ای استفاده می‌کرد. از این میان برای تلویزیون راجی Raajje TV، که می‌بایست در مجموع ۲۱۵،۰۰۰ یورو جریمه برای توهین و افترا به یمیین ،جریمه پرداخت می‌کرد. خشونت پلیس علیه روزنامه نگاران در نیمه اول سال ۲۰۱۸ به شدت افزایش یافت، اما امروز دیگر اکنونیت ندارد. با این حال، معافیت ازمجازات برای جرایم علیه روزنامه‌نگاران باقی مانده است. پلیس هرگز احمد ریلوان عبدالله، روزنامه‌نگار را که در اوت ۲۰۱۴ ناپدید شد، پیدا نکرد و ربایندگان او شناسایی نشدند. قاتل یامین رشید، وبلاگ نویس که در آوریل ۲۰۱۷ کشته شد، همچنان مجازات نشده‌اند.


72
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+7

79 به 2020

شناساگر عمومی

-0.80

29.93 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر