مجارستان

مجارستان

وضعیت بهبود نمی‌یابد

سال ۲۰۱۹ سالی به نسبت آرام برای تمرکز انحصار رسانه‌ها بود. بنیاد رسانه‌ها، بنیاد مطبوعات و رسانه‌های اروپای مرکزی (به اختصار KESMA به زبان مجارستانی)  که بیش از ۵۰۰ رسانه را در مهار خود دارد برآینده رسانه‌ها چیره است. دولت نیز با امکان خرید صفحه‌های تبلیغات در برخی از روزنامه‌ها دست‌ بالای بر کنترل دارد. دسترسی به اطلاعات برای روزنامه‌نگاران مستقل بیش از پیش دشوار است. پرسش آزادانه از سیاست‌مداران در مجلس و یا درخواست برای شرکت در رویدادهای مختلف ممنوع است. سیاست‌مداران دولت با رسانه‌های منتقد دولت  مصاحبه نمی‌کنند. بخش‌های مطبوعاتی نهادهای عمومی به سؤالات رسانه‌های مستقل پاسخ نمی‌دهند. شورای مطبوعات که در دسامبر ۲۰۱۹ دوباره انتخاب شد، فقط اعضای نامزد حزب حاکم فیدز به عنوان اعضای جدید قدرتمندترین نهاد نظارت رسانه‌ای مجارستان انتخاب شدند. نمایندگان مجلس حزب فیدز در کمیته نامزدی موقت مجلس، همه نامزدهای احزاب مخالف را رد کردند.

92
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

89 به 2020

شناساگر عمومی

+0.92

30.84 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر