مجارستان

مجارستان

بازاری به شدت انحصاری

مالکیت رسانه‌های مجارستان همچنان و  به طور فزاینده‌ای در دست الیگارشی‌های هم‌پیمان با دولت نخست وزیر  دولت به ‌شدت ملی‌گرا ویکتور اوربان، متمرکز شده است. به همین پیمانه چشم انداز رسانه‌ها در سال‌های اخیر تغییر کرده است. مهمترین رسانه‌های انتقادی بسته شدند، استقلال این رسانه‌ها با حضور الیگارشی طرفدار دولت در تحریریه و هیئت مدیره،  یا مدیران موسسات مالی تهدید شده بود. برای نمونه این کنسرسیوم طرفدار اوربان که  حدود 500 روزنامه خصوصی، کانال‌های تلویزیون کابلی، ایستگاه‌های رادیویی و وب‌‌سایت های خبری و تقریبا تمام روزنامه های منطقه‌ای را در خود جمع کرده است. با اعلام این کنسرسیوم به عنوان "اهمیت استراتژیک ملی در منافع عمومی"، دولت در عمل مانع از رقابت رسانه‌ها یا نمایندگان بخش رسانه‌ای از مخالفت با آن شده است.

89
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

87 به 2019

شناساگر عمومی

+0.40

30.44 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر