مغولستان

مغولستان

پیگرد قانونی برای توهین وافترا ،خودسانسوری تهدید برای رسانه‌ها

در مغولستان بیش از نیمی از موارد تعقیب قضایی برای توهین و افترا علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها مطرح می شود که آنها را وادار به خودسانسوری می‌کنند.  در تاریخ ۲۶آوریل ۲۰۱۷  کانال های تلویزیونی مغولستان  در اعتراض به افزایش مجازات برای توهین وافترا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ ،برنامه‌های عادی خود را با صفحه سیاه جایگزین کردند. فضای رسانه‌ای در سال‌های اخیر بهبود یافته است، به ویژه در نتیجه تغییر رسانه‌های دولتی از ایفا کردن نقش سخنگوی دولت به ارائه کنندگان خدمات عمومی. اما مالکیت رسانه ها بسیار متمرکز است و اکثر رسانه‌ها وابسته به احزاب سیاسی هستند. رسانه‌های دولتی و خصوصی به گونه‌ای دايم زیر فشار سیاستمداران هستند. عدم شفافیت دولت و مظنون‌پنداری‌اش نقش نظارت ضد قدرت رسانه‌‌ای را در چارچوب قانونی مبهم، محدود می‌کند.

68
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+5

73 به 2020

شناساگر عمومی

-0.64

29.61 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر