لیبی

لیبی

سیاه چال اطلاعات

به علت بی‌ثباتی‌های امنیتی  هشت سال گذشته و نیز درگیری بین نیروهای شرق و غرب کشور، روزنامه‌نگاران برای پوشش اخبار مجبورند زندگی خود را به خطر ‌اندازند.  از سال ۲۰۱۱ در این کشور ۲۰ روزنامه‌نگار کشته شدند. جایی که درندگان آزادی مطبوعات از مجازات بیم ندارند. لیبی به دلیل پیامدهای فرار پر شمار روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، به یک سیاهچال اخبار و اطلاعات تبدیل شده است. گزارشگری در لیبی بسیار خطرناک است، زیرا طرفین درگیری به وضوح روشن کرده‌اند که میخواهند آزادی مطبوعات را بیش از این که هست خفه کنند.

 


162
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

162 به 2018

شناساگر عمومی

-1.02

56.79 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر