ال‌سالوادور

ال‌سالوادور

خشونت‌های ساختاری و کنترل حکومت

رسانه‌ها جزو قربانیان خشونت گسترده و قاچاق‌بران مواد مخدر در ‌ال‌سالوادور، یکی از خطرناکترین کشورهای امریکای لاتین ،هستند. روزنامه‌نگاران متعددی  در سال‌های اخیر کشته شده‌اند  و یا مورد حملات فیزیکی قرارگرفته‌اند. آزادی اطلاع‌رسانی از زمان  انتخابات ریاست‌جمهوری سالوادور سانچزسرن در سال   ۲۰۱۴ کمتر حمایت می‌شود. او رسانه‌ها را متهم به راه انداختن "کارزار وحشت روانی" علیه حکومت خود کرد ولی خود او قانون دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کند. چهارچوب قانونی در ‌ال‌سالوادور که کمترین پشتیبانی را از رسانه‌ها دارد باعث شده است که مسئولان حکومتی روزنامه‌نگارانی را که سعی در تحقیق بر روی فساد و موضوعات مالی حکومت دارند، تهدید ‌کنند و مورد آزار قرار ‌دهند. در فوریه ۲۰۱۹ مقامات تلاش کردند تا با گروهی از روزنامه‌‌نگاران تحقیقی مجله آنلاین فاکتوم ارتباط بگیرند تا بتوانندمنابع اطلاعاتی آنها را در مورد یک گزارش انتقادی از دولت به‌دست آورند.

81
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-15

66 به 2018

شناساگر عمومی

+2.03

27.78 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر