الجزایر

الجزایر

آزادی اطلاع رسانی در تهدید جدی

فضای سیاسی ناپایدار، تهدیدها را به آزادی اطلاع رسانی در الجزایر افزایش می‌دهد. مقامات همچنان بر فشارهای خود بر رسانه‌ها می‌افزایند. بیشتر روزنامه‌نگارانی که اعتراض‌های جنبش "هیراک" را از فوریه ۲۰۱۹ پوشش می‌دهند، برای بازجویی،  پیوسته بازداشت و یا حتی برای دراز مدت زندانی می‌شوند. به‌دلیل آزار و اذیت قضایی، رسانه‌های الجزایر برای انجام وظیفه خود در رنج هستند.


146
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

146 به 2020

شناساگر عمومی

+1.74

45.52 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر