الجزایر

الجزایر

آزادی اطلاع رسانی در تهدید جدی

آزادی اطلاعات در الجزایر به دلیل فضای بی ثبات سیاسی مورد تهدید است. مقام‌های جکومتی روزنامه‌نگاران را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند و بدین ترتیب موانعی برای رسانه‌ها که همواره سعی در ایفای نقش خود دارند، ایجاد می کنند. تعداد بی شماری از روزنامه نگاران در سال ۲۰۱۸ به دلیل گزارش‌های توهین آمیز ادعا شده دستگیر شدند.  از آغاز جنبش اعتراضی گشترده مردمی در سال ۲۰۱۹ روزنامه‌نگاران الجزایری در پیشاپیش برای دستیابی به حقوق خود در انتشار آزادنه خبر و .گزارش از رویداهای کشور مبارزه می‌کنند


141
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-5

136 به 2018

شناساگر عمومی

+2.62

43.13 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر