لبنان

لبنان

رسانه‌های به شدت سیاست زده و آزادی رسانه‌ها زیر حمله

هر چند رسانه‌های لبنان از آزادی لحن برخوردارند، اما به شدت نیز سیاست‌زده هستند. روزنامه‌ها، ایستگاه‌های رادیویی، و کانال‌های تلویزیونی سخنگوی احزاب سیاسی یا تاجران شده‌اند. تهمت ناروا یا انتشار اطلاعات نادرست در قوانین جزایی لبنان، جرم تلقی شده‌است و قوانین مربوط به آن‌ها به تفصیل تعریف شده‌اند. در سال ۲۰۱۷، مجری سرشناس تلویزیون، مارسل غانم،  به علت این که اجازه داده بود تا مهمانان برنامه‌اش از عملکرد دولتمردان لبنان انتقاد کنند، مورد حمله مقام‌های قضایی قرار گرفت. روزنامه‌نگارانی که توسط دادگاه‌های نظامیِ مربوط به جرم‌های رسانه‌های چاپی، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند یا محکوم می‌شوند، در بیشتر موارد مجبور به پرداخت جریمه می‌شوند و یا به طور غیر قانونی به زندان محکوم می‌شوند.  در سال ۲۰۱۸ تعداد وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی که از "دفتر مبارزه با جرایم اینترنتی" احضاریه دریافت کردند به دلیل شکایت یک شخصیت مهم مرتبط با دولت یا یک حزب خصوصی از یک مطلب منتشر شده آنها در اینترنت،افزایش پیدا کرده است.

101
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

100 به 2018

شناساگر عمومی

+1.29

31.15 به 2018

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر