لبنان

لبنان

رسانه‌های به شدت سیاست زده و آزادی رسانه‌ها زیر حمله

هر چند رسانه‌های لبنان از آزادی لحن برخوردارند، اما به شدت نیز سیاست‌زده و دو قطبی هستند. روزنامه‌ها، ایستگاه‌های رادیویی، و کانال‌های تلویزیونی سخنگوی احزاب سیاسی یا تاجران شده‌اند. تهمت ناروا یا انتشار اطلاعات نادرست در قوانین جزایی لبنان، جرم تلقی شده‌است و قوانین مربوط به آن‌ها به‌تفصیل تعریف شده‌اند. ناظر ابزار‌انگاری شدن نگران کننده دستگاه قضایی برای پیگرد قانونی رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی هستیم که از دور یا نزدیک در باره سیاست‌مداران قدرتمند یا رهبران مذهبی کار می‌کنند. در سال های اخیر، دادگاه‌ها مجری‌های تلویزیون را که به مهمانان اجازه داده ‌بودند از مسئولان دربرنامه زنده انتقاد کنند و روزنامه‌هایی که درباره فساد تحقیق کردند، مورد آزار و اذیت قرار دادند. روزنامه‌نگار را در بیشتر موارد به پرداخت جریمه نقدی به یا زندان غیابی محکوم می‌کنند. با آنکه بیشتر به زندان فرستاده می‌شوند، و از سوی دادگاه نظامی یا دادگاه‌ برای رسانه‌ها محاکمه می‌شوند. پناهندگان سوری و رابطه با اسرائیل نیز موضوعات بسیار حساسی هستند. "انقلاب" در اکتبر سال ۲۰۱۹ ممنوعیت انتقاد از چهره‌هایی که پیشتر "غیرقابل دسترس" بودند را از بین برد، اما حملات به رسانه‌ها در مدت اعتراض‌ها شدت گرفت. پلیس علیه روزنامه‌نگاران از فشار نامتناسب استفاده و به آنها حمله می‌کرد، هرچند، آشکار بود روزنامه‌نگار هستند. معترضان، با گزارش‌گرانی که برای رسانه‌های طرفدار دولت کار می‌کنند بد رفتاری انجام کردند و با بی اعتمادی از آنها استقبال شد. سایر روزنامه‌نگاران هم  که گزارش‌های آنها مورد پسند قرارنگیرد  توسط اعضای جامعه متهم به خیانتکاری می‌شوند. سرانجام، وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران آنلاین در صورت انتشار مطلبی در رسانه‌های اجتماعی که شکایت از شخص برجسته و مرتبط با دولت باشد از سوی دفترمبارزه با جرایم مجازی احضاریه دریافت می‌کنند.

107
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-5

102 به 2020

شناساگر عمومی

+1.74

33.19 به 2020

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر