کیپورد

کیپورد

تضمین‌های قانونی برای آزادی رسانه‌ها

یکی از ویژگی‌های برجسته کیپورد، عدم وجود حمله به روزنامه‌نگاران و آزادی رسانه‌های استثنایی است که توسط قانون اساسی تضمین شده است. آخرین توهین و افترایی که عنوان شد در سال ۲۰۰۲ بود. بسیاری از رسانه های این کشور، از جمله TCV (کانال اصلی تلویزیون) و Radio Nacional de Cabo Verde، دولتی هستند و مدیران آنها توسط دولت منصوب می‌شوند. محتوای آنها کنترل نشده است، اما خود سانسوری به طور گسترده‌ای وجود دارد. RTC، گروه اصلی رسانه‌های عمومی، در تلاش است تا موازین اخلاقی و رفتاری را برای روزنامه‌نگاران خود با مقررات مختلفی که آزادی بیان خود را در شبکه های اجتماعی محدود کنند، تحمیل کند. توسعه رسانه‌های خصوصی که درآمد آنها محدود به تبلیغات است و از یارانه‌های دولتی برخوردار نیستند پایین آمده است. جغرافیای مجمع الجزایر مانع پخش و انتشار رسانه‌های چاپی به همه ده جزیره است.


25
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

25 به 2019

شناساگر عمومی

+0.34

19.81 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر