کیپورد

کیپورد

تشدید فشار بر رسانه‌های دولتی

یکی از ویژگی‌های برجسته کیپورد، عدم وجود حمله به روزنامه‌نگاران و آزادی رسانه‌های استثنایی است که توسط قانون اساسی تضمین شده است. آخرین اتهام توهین و افترایی که عنوان شد در سال ۲۰۰۲ بود. بسیاری از رسانه‌های این کشور، از جمله TCV (کانال اصلی تلویزیون) و Radio Nacional de Cabo Verde، دولتی هستند و مدیران آنها توسط دولت منصوب می‌شوند. محتوای آنها کنترل نشده است، اما خود سانسوری به طور گسترده‌ای وجود دار  RTC، گروه اصلی رسانه‌های عمومی، در تلاش است تا موازین اخلاقی و رفتاری را برای روزنامه‌نگاران خود با موازین گوناگون تحمیل کند تا آزادی بیان آنها را در شبکه های اجتماعی محدود کند. براساس اساسنامه جدید رسانه‌های دولتی مصوب سال ۲۰۱۹، دولت از اختیار خود برای انتصاب مدیران RTC چشم پوشی کرده است. از سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، این وظایف اجرایی توسط یک هیات مستقل انجام می‌شود که در آن هر کسی که در پنج سال گذشته دارای مقام سیاسی بوده‌است، نمی تواند شرکت کند. توسعه رسانه‌های خصوصی که درآمد آنها محدود به تبلیغات است و از یارانه‌های دولتی برخوردار نیستند پایین آمده است. جغرافیای مجمع الجزایر مانع پخش و انتشار رسانه‌های چاپی به همه ده جزیره است.


27
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

25 به 2020

شناساگر عمومی

-0.06

20.15 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر