کویت

کویت

بستن دهان منتقدان

با پادشاهی شیخ صباح چهارم، کویت کمترین حد سرکوبگری را در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد. با این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل، در سال ۲۰۱۵ از محدودیت‌های بیش از حد قانون رسانه‌ها و انتشارات و نیز قانون‌های الحاقی در باره آزادی بیان در این کشور، ابراز نگرانی کرده‌است. مفاد مبهم قانون مربوط به جرم‌های اینترنتی که در ژانویه ۲۰۱۶ به اجرا در‌آمد، تهدیدی است برای وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران اینترنتی که مطالب انتقادی می‌نویسند. همچنین قانون مربوط به رسانه‌های الکترونیکی، روزنامه‌نگاران را ملزم می‌کند که برای فعالیت‌های خود از دولت مجوز بگیرند. بازتاب این فشارها را به خوبی می‌توان در سانسور مطالب اینترنتی، بازداشت‌ها و محکومیت‌های وبلاگ‌نویسان و فعالان اینترنتی مشاهده کرد که به اتهام بی‌ثبات کردن کشور، از طربق اظهارات تحقیر‌آمیز نسبت به امیر، خانواده یا هم‌پیمانان او و یا منطقه، مجازات می‌شوند. تعطیلی تلویزیون الوطن در سال ۲۰۱۵ به دلیل اظهارات ضددولتی آن و حکم ۲۵ سال زندان که به صورت غیابی برای عبدالله صالح وبلاگ‌نویس ساکن لندن، به اتهام توهین به هم‌پیمانان کویت، در ژانویه سال ۲۰۱۸ صادر شد، هشداری جدی برای کویتی‌های مخالف به حساب می‌آید.

108
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

105 به 2018

شناساگر عمومی

+1.95

31.91 به 2018

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر