کومور

کومور

افزایش نقض آزادی رسانه‌ها

اگر چه قانون اساسی سال ۲۰۰۱ که در سال ۲۰۱۸ اصلاح شد، آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند، اکثر روزنامه‌نگاران مجمع الجزایر خود را به دلیل مجازات سنگینی که برای توهین و افترا در نظر گرفته شده است، سانسور می‌کنند. روزنامه‌نگاران به شدت از نبود منابع و آموزش رنج می‌برند و سازمایابی روزنامه‌نگاران دشوار است. کومورها به عنوان نمونه‌ای از مدل آزادی رسانه ها در منطقه هستند، اما پوشش رفراندوم ۲۰۱۸در مورد تغییرات قانون اساسی که باعث تمدید ریاست جمهوری عزیز علی اسومانی برای دور دوم شد،با سوء استفاده غیر عادی از روزنامه‌نگاران، انجام شد. یک وزیر دولت یک گزارش‌گر روزنامه را به پیگرد قانونی تهدید کرد. سردبیر روزنامه الواتان، روزنامه دولتی پیشرو، پس از انتشار یک سرمقاله در مورد اینکه منتقدان رفراندوم باید دیدگاه‌های خود را بیان کنند، اخراج شد. یک خبرنگار برای گرفتن یک عکس در خارج از دادگاه کشته شد.

75
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-19

56 به 2019

شناساگر عمومی

+1.86

27.91 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر