کاستاریکا

کاستاریکا

نمونه‌ای متفاوت در امریکای لاتین

کشور آمریکای لاتین با بهترین رکورد در مورد احترام به حقوق بشر و آزادی بیان، کاستاریکا یکی از کشورهای استثنایی قابل توجه در منطقه‌ای است که مشخصه آن فساد،جرایم ناامنی و خشونت دائمی علیه رسانه‌ها است.  روزنامه‌نگاران آزادانه کار می‌کنند و قانون آزادی اطلاع رسانی را تضمین می‌کند. موارد حمله، تهدید و سایر اشکال تهدید روزنامه‌نگاران نادر هستند، همانطور که دولت دخالتی در کار رسانه ها ندازد حتی اگر دسترسی به اطلاعات دولتی گاهی پیچیده باشد. با وجود این، مالکیت رسانه‌های کاستاریکا در دستان تعداد معدودی متمرکراست و تکثرگرایی رسانه‌ها به میزان قابل توجهی محدود است.

10
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

10 به 2018

شناساگر عمومی

-1.77

14.01 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر