کرواسی

کرواسی

تلویزیون دولتی مشکل‌ساز

روزنامه‌نگاران کرواسی که در مورد فساد، جرایم سازمان‌یافته یا جنایات جنگی تحقیق می‌کنند، اغلب در معرض آزارهای تبلیغاتی قرار می‌گیرند. افترا جرم محسوب می‌شود و توهین به "جمهوری، نشان، سرود یا پرچم ملی " قابل مجازات تا سه سال زندان است. بدتر از آن، محتوای  "تحقیرآمیز"  در رسانه‌ها از سال ۲۰۱۳ جرم محسوب می‌شود. دولت همچنان در  امور مربوط به مجری‌های  تلویزیون دولتی HRT  دخالت می‌کند، و مدیریت HRT همچنان از کارمندانی که شاکی این مشکل هستند شکایت می‌کند و تا آنجا پیش رفته‌است که علیه انجمن روزنامه‌نگاران کرواسی نیز شکایت کرده‌است. در همین حال، حملات فیزیکی، به همراه تهدیدات و خشونت مجازی، همچنان یک مشکل اساسی برای روزنامه‌نگاران است که هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات نشان داده نشده‌است.

56
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+3

59 به 2020

شناساگر عمومی

-0.56

28.51 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر