کره جنوبی

کره جنوبی

پیشرفت محسوس پس یک دهه ناگوار

انتخاب مون جای- این، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، به ‌عنوان رئیس‌جمهور نفس تازه‌ای بر جان کره جوبی دمید که در یک دهه، ۳۰ رتبه در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها سقوط کرده بود. رسانه‌های کره‌جنوبی شجاعت خود را در مبارزه‌ای که علیه رئیس‌جمهور  پارک ژئون های از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ نشان دادند، و در نهایت توانستند او را به پای استیضاح برای فساد بکشانند و برکنار کنند. مدیریت اجرایی مون توانست به مشکل ده‌ ساله شبکه‌های دولتی اِبی‌سی و کی‌بی‌سی پایان دهد، در این رسانه‌ها روزنامه‌نگاران نسبت به‌ تحمیل نظرات روسای خود اعتراض داشتند. با این‌ همه مشکل ساختاری حل نشده است.  روش گزینش روسا برای حفظ استقلال رسانه‌ها  عمومی نیاز به بازنگری دارد. هنوز قانون بازداری از توهین و افترا تا هفت سال زندان در پی دارد و باید غیرکیفری اعلام شود. کره‌جنوبی همچنین باید قانون‌هایی را لغو کند که در زمینه امنیت ملی، مجازات‌های بسیار سختی را برای انتشار اطلاعات حساس، به‌ویژه در مورد کره شمالی در نظر گرفته‌اند.

42
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

42 به 2020

شناساگر عمومی

-0.27

23.70 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر