کنیا

کنیا

کاهش ثابت در آزادی رسانه‌‌ها

در سال‌های اخیر شاهد فرسایش بطئی آزادی رسانه‌ها در کنیا بودیم. وضعیت سیاسی و مسائل امنیتی از سال ۲۰۱۶ بهانه‌هایی هستند تا مقامات به نام آنها  آزادی اطلاع‌رسانی را محدود کنند. در زمان کارزارانتخاباتی، رسانه‌ها به طور مستمر هدف حمله فیزیکی توسط نیروهای امنیتی  و مردم قرار‌می‌گریند و همچنین مورد تهدید و ارعاب توسط سیاستمداران.  ابزار کارشان توقیف می‌شد ونوشته‌های‌شان سانسور. روزنامه‌نگاران هزینه‌های بسیار بالایی برای پوشش دادن رویدادهای مخالف و یا ارائه تصویری منفی از حزب رئیس‌جمهور اوهوروکنیاتا و ناکارآمدی آن، می‌‌پردازند. از آغاز سال ۲۰۱۸ چهار کانال تلویزیونی خصوصی به دلیل سرپیچی از دستور رئیس‌جمهور در ممنوعیت از پوشش دادن به مراسم سوگند غیرواقعی رهبر مخالفان، رایلاادینگا، به عنوان رئیس‌جمهور تعطیل شدند. قانون اساسی سال ۲۰۱۰ آزادی اطلاعات را تضمین می‌کند، اما قانون رسانه‌ها آنها را مجرم می‌شمارد و صدای آنها را می‌برد .اصلاحیه قانون امنیتی سال ۲۰۱۴ برای محدود کردن آزادی تصویب شده‌است. قانونی برای امنیت اینترنت و حفاظت آن در سپتامبر   ۲۰۱۶ پیشنهاد شده‌ است که برطبق آن، مقامات می‌توانند بر ارتباطات و جریان اطلاعات آن‌لاین نظارت و کنترل بیشتری داشته باشند. طبق یک قانون جدید در مورد محتوای مطالب آنلاین که در سال ۲۰۱۸ به تصویب رسید، افترا و توهین جریمه‌های سنگین و مجازات زندان را در پی خواهند داشت.  مشکلات مالی رسانه‌های خصوصی و خودسانسوری در رسانه‌های دولتی همچنین تأثیرات منفی در آزادی مطبوعات دارد.

100
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-4

96 به 2018

شناساگر عمومی

+1.62

30.82 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر