کانادا

کانادا

پایبند به آزادی جهانی رسانه

کانادا امسال همراه با کشور انگلستان با راه اندازی ائتلاف آزادی رسانه‌ها در ژوئیه ۲۰۱۹، تعهد روزافزون خود را به حمایت جهانی از رسانه‌ها نشان داد، ایجاد یک همبستگی جهانی میان ملت‌هایی که  پایبند به دفاع از آزادی رسانه‌ها می‌شوند. در سالهای اخیر، دولت کانادا پیشرو بودن را در داخل کشور نیز نشان داده است، با تصویب "قانون حفاظت" جدید فدرال که در سپتامبر ۲۰۱۹ بنیاد نهاده شد، با این حکم دیوان عالی کشور ماری موده دنیس، گزارش‌گر رادیو کانادا، مجبور به افشای منابع محرمانه خود در مورد پرونده فساد سیاسی نشد که وی در آن گزارش کرده بود. با این حال، از ماه‌ها پیش رابطه میان خبرنگار و منبع اصلاعاتش مورد تهدید قرار گرفته بود، پس از دعوای قضایی چند ساله گزارش‌گر VICE متخصص امنیت ملی با حکم دیوان عالی انتاریو مجبور شد که ارتباطات شخصی خود را با یک منبع عمومی به پلیس فدرال تحویل دهد. در حالی‌که پلیس فدرال همچنان مانع از دسترسی رسانه ها به اعتراضات زیست محیطی در سرزمین‌های بومی شده بود، یک تصمیم قابل تاریخی از سوی دادگاه در مارس ،۲۰۱۹  تأیید کننده  پوشش خبری روزنامه‌نگاران از این نوع حوادث بود.

14
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+2

16 به 2020

شناساگر عمومی

-0.04

15.29 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر