کانادا

کانادا

نقض حفاظت از منبع از سوی دادگاه‌ها

در حالی که نخست وزیر تردوو به شدت از "رسانه های آزاد" حمایت می‌کند، نگرانی‌های متعدد در مورد آزادی رسانه‌ها، اعتبار عبارت "رسانه‌های آزاد" او را به سایه برده است. یک سال پس از تصویب قانونی برای مطبوعات فدرال در حافظت از محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران و تشکیل کمیسیونی برای بررسی نظارت پلیس بر روزنامه‌نگاران، دو روزنامه‌نگار کانادایی در نبردی قضایی در دفاع از  حق حفاظت از منابع خود گرفتار شدند. در یکی از پرونده‌ها یک خبرنگار در کبک، که به زودی در برابر  دادگاه عالی طرح خواهد شد و مورد دوم دعوای خبرنگار وایس نیوز علیه یک حکم دادگاه است که او را مجبور کرد تا ارتباطاتش با منبع را به ژندارمری (RCMP)  ارائه کند. در فوریه پلیس کانادا مانع گزارش‌دهی رسانه‌ها از اعتراض بومیان  به ساخت یک خط لوله گا زشد. این نشان‌گر عدم توجه مقامات به حقوق روزنامه‌نگاران برای پوشش اعمال پلیس و معترضان بود.

18
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

18 به 2018

شناساگر عمومی

+0.41

15.28 به 2018

  • 0
    journalistes tués در 2019
  • 0
    journalistes citoyens tués در 2019
  • 0
    collaborateurs tués در 2019
بیشتر شماره‌گر