کامرون

کامرون

تهدید دائمی برای رسانه‌ها

آزادی رسانه‌ها همچنان به فرو افتادن خود در کامرون ادامه می‌دهد. با اینکه قطع اینترنت بیش از هر کشور دیگر آفریقایی در سال ۲۰۱۷ در کامرون اتفاق افتاد ولی اینترنت پس از انتخاب مجدد رییس جمهور پل بییار برای هفتمین بار در اکتبر سال ۲۰۱۸ ، در رای‌گیری که آلوده به آزارگری‌های بسیاری علیه روزنامه‌نگاران و رسانه ها شد، بیش از هر زمان دیگری قطع شد. خبرنگاران در معرض تهدید، حمله‌، ارعاب و دستگیری‌ در طول انتخابات و دوباره در زمان اعلام نتایج قرار گرفتند. بازداشت‌های خودسرانه و پیگرد روزنامه‌نگاران، از جمله در دادگاه‌های نظامی یا دادگاه‌های ویژه، همچنان تکرار می‌شود. قانون ضد تروریسم سال ۲۰۱۴ برای نگاه داشتن خبرنگار رادیو فرانسه بین‌المللی در بازداشت به مدت دو و نیم سال استفاده شد. رئیس سابق رادیو و تلویزیون دولتی از سال ۲۰۱۶ بازداشت شد و تحت محاکمه ناعادلانه قرار گرفته است. تهدیدهای روزافزون روزنامه نگاران، به ویژه کسانی که بحران بخش‌های انگلیسی زبان و مبارزه با تروریسم را پوشش می‌دهند، ترس و خود سانسور را تقویت می کنند. آیا فردی که  پس از ده سال جایگزین عیسا تچیومما باکری، وزیر ارتباطات خواهد  شد، می‌تواند مانع افت جایگاه کامرون شود؟

134
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

131 به 2019

شناساگر عمومی

-0.04

43.32 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر