کلمبیا

کلمبیا

خشونت و خود سانسوری

امضای توافقنامه صلح تاریخی میان دولت و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) در سپتامبر ۲۰۱۶ باعث بروز تنش‌های زیادی شد. پایان جنگ با این شورشیان بارها منبع سانسور و خشونت علیه رسانه‌ها بود. کلمبیا همچنان یکی از خطرناکترین کشورهای نیمکره غربی برای روزنامه‌نگاران است که همچنان هدف‌های‌ تهدید به مرگ، تهاجم و قتل هستند. پوشش چنین موضوع‌هایی مانند محیط زیست، نظم عمومی، درگیری‌های مسلحانه، فساد یا توافق میان سیاستمداران و گروه‌های مسلح غیرقانونی، به صورت سیستماتیک، آزار و اذیت، ارعاب و خشونت را در پی دارد.  روزنامه‌نگاران همچنان به طور دائم توسط گروه‌های مخالف کنونی  و پیشین که در حال حاضر در قاچاق مواد مخدر دخالت دارند،تحت فشار قرار می‌گیرند. تهدید به مرگ، حملات فیزیکی و آدم ربایی بسیاررایج است و گروه های مسلح شورشی مثل ELN به شدت با تلاش‌های رسانه‌های بدیل یا منطقه‌ای برای پوشش فعالیت هایشان برخورد کرده و منجر به ایجاد "سیاه چال‌های" اطلاعات در مناطق روستایی می‌شوند. ارتباط نزدیک رسانه‌ها با امپراتوری‌های تجاری کلمبیا و طبقه سیاسی، استقلال سردبیری آنها را تضعیف و خود سانسوری را تقویت میکند. رئيس جمهور جديد محافظه‌کار، ايوان دوکو، که در اوت ۲۰۱۸ انتخاب شده است، هيچ تمایلی از خود برای بهبود وضعیت آزادی مطبوعات نشان نداده است.

129
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

130 به 2018

شناساگر عمومی

+1.79

41.03 به 2018

  • 1
    journalistes tués در 2019
  • 0
    journalistes citoyens tués در 2019
  • 0
    collaborateurs tués در 2019
بیشتر شماره‌گر