کلمبیا

کلمبیا

کثرت گرایی محدود، روزنامه‌نگاران همچنان آسیب‌پذیر

کلمبیا همچنان یکی از خطرناکترین کشورهای نیمکره غربی برای روزنامه‌نگاران است که همچنان هدف‌‌ تهدید به مرگ و تهاجم هستند. پوشش موضوع‌هایی مانند محیط زیست، نظم عمومی، درگیری‌های مسلحانه، فساد یا توافق میان سیاستمداران و گروه‌های مسلح غیرقانونی، به صورت سیستماتیک، آزار و اذیت، ارعاب و خشونت را در پی دارد. روزنامه‌نگاران همچنان به طور دائم توسط گروه‌های مخالف کنونی  و پیشین که در حال حاضر در قاچاق مواد مخدر دخالت دارند،تحت فشار قرار می‌گیرند. گروه های مسلح شورشی مثل ELN  و FARC  به شدت با تلاش‌های رسانه‌های بدیل یا جماعتی برای پوشش فعالیت‌هایشان برخورد کرده و منجر به ایجاد "سیاه چال‌های" اطلاعات در مناطق روستایی می‌شوند. ارتباط نزدیک رسانه‌ها با امپراتوری‌های تجاری کلمبیا و طبقه سیاسی، استقلال سردبیری آنها را تضعیف و خود سانسوری را تقویت میکند. از زمان انتصاب سیاست‌مدار محافظه کار ایوون دوکه به عنوان رئیس‌جمهور در اوت سال ۲۰۱۸، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پس از انتشار گزارشی مبنی براینکه اعضای دولت وی در کلاهبرداری، فساد و نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، هدف آزار و اذیت و کارزارهای تهدید و جاسوسی قرار گرفتند.

134
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-4

130 به 2020

شناساگر عمومی

+1.08

42.66 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر