جزایر سُلِیمان

جزایر سُلِیمان

چشم‌اندازی خوب برای آزادی رسانه‌ها

جزایر سُلِیمان از آزادی بیان و آزادی رسانه برخوردار است که ماده ۱۲ قانون اساسی کشور، این آزادی را تضمین می‌کند. اما قانون بازداری توهین و افترا باعث ترس و خودسانسوری در رسانه‌ها می‌شود، و دیپلمات‌های اندونزیایی برای پایان دادن به هرگونه حمایت از جدایی‌طلبان پاپوآن غربی که ممکن است در مباحث عمومی خطراتی ایجاد کند، رسانه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند. به جز این موارد رسانه‌ها نقش دموکراتیک خود را به دلیل کم بودن آزارگری، وجود نماینده ویژه رسانه‌ها و داشتن قانون شفافیت حکومت و مبارزه با فساد به ‌خوبی انجام می‌دهند.  به دلیل کم بودن میزان سطح سواد، رادیو وتلویزیون دولتی    SIBC نقش مهمی درآگاه ساختن مردم دارد. ریک هوئنیپولا ، که به عنوان نخست وزیر در سال 2017 به قدرت رسید ، بارها و بارها تعهد خود را به آزادی رسانه‌ها ابراز کرده است.  و از انتقاد از سیاست‌های دولت که دوباره از آوریل ۲۰۱۹ به رهبری مناسی سوگاوار است و یا مخالفان دریغ نخواهد شد .


در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

به 2020

شناساگر عمومی

0

0 به 2020