جزایر فیجی

جزایر فیجی

قربانیان ارعاب دولت

در دوران حکومت فرانکباینیماراما ، که ثابت کرده است از زمان کودتای نظامی در سال ۲۰۰۶  حذف او از نخست وزیری غیرممکن است، روزنامه‌نگاران که بیش از حد به دولت انتقاد می‌کنند، اغلب مورد ترساندن و حتی زندان قرار می‌گیرند. رسانه‌ها باید طبق مصوبه حكم توسعه صنعت رسانه‌ای ۲۰۱۰، كه در سال ۲۰۱۸ به قانون تبدیل شد، و تحت قوانین نظارتی عمل کنند كه اداره توسعه صنعت رسانه‌ای ایجاد کرده  و دولت  بر آن نظارت مستقیمی دارد. کسانی که این قانون‌ها مبهم را نقض می‌کنند، تا دو سال زندان مجازات می‌شوند. قانون‌های علیه فتنه‌گری مجازات‌های تا هفت سال زندان برای تقویت فضای ترس و خودسانسوری در پی دارد. اتهام فتنه‌گری، زندگی سه روزنامه‌نگار روزنامه فیجی تایمز، روزنامه پیشرو، مختل کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۸ تبرئه شدند. بسیاری از ناظران معتقد بودند که این روزنامه برای استقلال خود هزینه‌ای را پرداخت کرده است.

55
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

52 به 2020

شناساگر عمومی

+0.51

27.41 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر