جزایر فیجی

جزایر فیجی

پیروزیهای دلگرم‌ کننده در محیطی خصمانه

پوشش نسبتا متنوع و متعادل انتخابات مجلس در سال ۲۰۱۸ - دومین دوره پس از کودتای ۲۰۰۶ - تأییدی بود بر زنده بودن و روحیه مقاومت رسانه‌های فیجی. اما روزنامه‌نگاران با دستور عمل سرسختانه " توسعه صنعت رسانه ۲۰۱۰" ، كه در سال ۲۰۱۸ به قانون تبديل شده است و ارگان نظارت کننده آن " مرجع توسعه صنعت رسانه " که استقلال‌اش زیر سؤال است،  محدود می‌شوند. روزنامه‌نگارانی که این قانون مبهم را نقض کنند به دو سال زندان محکوم می‌شوند. در این محیط قانونی خصمانه، تبرئه روزنامه پیشرو کشور، فیجی تایمز و سه روزنامه‌نگار متهم فتنه‌گری در ماه مه 2018 به عنوان یک پیروزی دلگرم کننده برای آزادی رسانه‌ها دیده می‌شود.

52
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

52 به 2019

شناساگر عمومی

+0.23

27.18 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر