جیبوتی

جیبوتی

یک ایستگاه رادیویی در تبعید و دیگر هیچ

آزار و اذیت قضایی، تفتیش‌های غیرقانونی و مجازات‌های سنگین که منجر به بازداشت می‌شود، زرادخانه سرکوب که علیه روزنامه‌نگاران اعمال می‌شود و همه نشان از رندگی در ترس آنها است. هیچ رسانه خبری خصوصی در این کشور فعال نیست.تنها رسانه‌ای که در جیبوتی وجود دارد برای اهداف تبلیغاتی توسط حکومت رئیس جمهوراسماعیل عمرگوئه‌له استفاده می‌شود. در سال ۱۹۹۲ قانون آزادی ارتباطات خود مانعی بود برای آزادی بیان و تکثر رسانه ای. در این قانون برای توهین‌های رسانه‌ای زندان در نظرگرفته شده است و محدودیت های سن و جنس برای افراد متقاضی برای تأسیس شرکت‌های رسانه‌ای اعمال شده‌است.صدای جیبوتی،تنها رسانه خبری‌ مستقل است که از بلژیک پخش می‌شود که پخش آن به صورت آن‌لاین مسدود شده و سیگنال‌های آن پارازیت دارد.

173
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

173 به 2018

شناساگر عمومی

+0.59

70.77 به 2018

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر