ژاپن

ژاپن

سنت‌ها و منافع اقتصادی نقش ضد قدرت را محدود می‌کند

ژاپن، سومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان، نظام سلطنت مشروطه‌ای است، که در کل به اصول تکثرگرایی رسانه‌ها احترام می‌گذارد. با این وجود روزنامه‌نگاران وظیفه خود به عنوان ناظران دموکراسی را به دلیل تأثیر سنت‌ها و منافع اقتصادی با دشواری انجام می‌دهند. روزنامه‌نگاران از فضای بی‌اعتمادی نسبت به آنها از زمان آغاز نخست‌وزیری شینزو آب از سال۲۰۱۲،شکایت دارند. "کیشا کلوب"(کلوب گزارش‌گران) همچنان به تبعیض خود علیه روزنامه‌نگاران آزاد و روزنامه‌نگاران خارجی ادامه می‌دهد. در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های ملی‌گرا، روزنامه‌نگارانی را که منتقد حکومت هستند و به موضوعات "ضدملی" مانند فاجعه هسته‌ای فوکوشیما و یا حضور سربازان امریکایی در اوکیناوا می‌پردازند، مورد آزار و اذیت قرارمی‌دهند. حکومت همچنان از هرگونه بحث ومذاکره‌ای در مورد قانون حمایت "اسرار نهان حکومتی" امتناع می‌کند. بر اساس این قانون افشاکننده‌ها، روزنامه‌نگارها و بلاگرها اگر محکوم به انتشار اطلاعات که "غیر قانونی "به‌دست آمده است شوند، تا ده سال زندان مجازات خواهند داشت.

67
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

66 به 2020

شناساگر عمومی

+0.02

28.86 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر