جامائیکا

جامائیکا

مطبوعات آزاد وابسته به قانون

 جامائیکا از جمله کشورهایی است که بیشترین احترام را نسبت به آزادی اطلاعات دارد. حملات فیزیکی به روزنامه‌نگاران که بسیار کم است باید از بین برود، اما از ماه فوریه ۲۰۰۹، هر ماه دو مورد سوء استفاده از اختیارات توسط پلیس کینگستون گزارش شده است. در حالیکه در  یک قدم در مسیری درست  قانون غبر کیفری شدن توهین و افترا توسط مجلس نمایندگان در سال ۲۰۱۳ تصویب شده است. در ماه مه ۲۰۱۸، گزارش‌گران بدون مرز نگرانی خود را با پارلمان در رابطه با قانون حفاظت از داده ها مورد بحث قرار داد که اگر تصویب شود، می‌تواند تاثیر منفی بر وضعیت و آزادی عمل روزنامه‌نگاران داشته باشد.

8
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

6 به 2018

شناساگر عمومی

-0.20

11.33 به 2018

تماس

  • 0
    journalistes tués در 2019
  • 0
    journalistes citoyens tués در 2019
  • 0
    collaborateurs tués در 2019
بیشتر شماره‌گر