جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن

خودسانسوری به مثابه راه‌حل

تمرکز مالکیت رسانه‌ها و سطح بالایی از معافیت از مجازات، آزادی اطلاعات راتضعیف کرده و خودسانسوری را رواج می‌دهد. روزنامه‌نگارانی که به موضو‌های حساس مانند فساد و قاچاق مواد مخدر می‌پردازند، درمعرض تهدیدها و انتقام‌های خشونت آمیز و یا حتی قتل  قرار می‌گیرند که توسط مقامات حکومتی و یا اعضای کارتل‌های جنایی انجام می‌شود. سیاستمداران منتخب اغلب از موقعیت‌های خود برای بدنام‌ کردن خبرنگاران منتقد سوء‌استفاده می‌کنند. لغو قانون زندانی شدن روزنامه‌نگاران به اتهام توهین و افترا در سال ۲۰۱۶ گامی بزرگ برای رسانه ها و دموکراسی بود.

50
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+5

55 به 2020

شناساگر عمومی

-2.30

27.90 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر