جمهوری دومینیکن

جمهوری دومینیکن

خودسانسوری به مثابه راه‌حل

تمرکز مالکیت رسانه‌ها و سطح بالایی از معافیت از مجازات، آزادی اطلاعات راتضعیف کرده و خودسانسوری را رواج می‌دهد. روزنامه‌نگارانی که به موضو‌های حساس مانند فساد و قاچاق مواد مخدر می‌پردازند، درمعرض تهدیدها و انتقام‌های خشونت آمیز و یا حتی قتل  قرار می‌گیرند که توسط مقامات حکومتی و یا اعضای کارتل‌های جنایی انجام می‌شود. لغو قانون زندانی شدن روزنامه‌نگاران به اتهام توهین و افترا در سال ۲۰۱۶ گامی بزرگ برای رسانه ها و دموکراسی بود.

55
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+4

59 به 2018

شناساگر عمومی

+1.11

26.79 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر