جمهوری دموکراتیک کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو

رييس جمهور جدید، قانون‌های جدید؟

آیا رفتن جوزف کابیلا - که در اوضاع کنونی متحد رئیس جمهور جدید، فلیکس شیزکدی، باقی مانده است، فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را کمتر خواهد کرد؟ در سال ۲۰۱۸ نیز مانند سال پیش، جمهوری دموکراتیک کنگو، کشور آفریقایی بود که گزارش‌گران بدون مرز بیشترین موارد نقض آزادی رسانه‌ها را در آن ثبت کرده است. خشونت، ترساندن، بازداشت‌های خودسرانه، توقیف و غارت رسانه‌ها،  محیط بسیار خصمانه برای روزنامه‌نگاران ایجاد کرده‌است. آزادی اطلاع رسانی نیز از طریق قطع اینترنت یا مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی آسیب دیده است. مواردی که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد استفاده قرار گرفت. سرویس های اطلاعاتی اغلب در واکنش به انتقاد‌ها از دولت، روزنامه‌نگاران را به سکوت وا می‌دارند و یا رسانه‌ها را به گونه خودسرانه می‌بندند. خشونت تداوم‌دار بدون مجازات است و کسانی که مسئول قتل ده روزنامه‌نگار در طول سال‌های کابیلا بوده‌اند هرگز محاكمه نشده‌اند. در مراسم افتتاحیه، رئیس جمهور جدید گفت که می‌خواهد رسانه را به رکن چهارم واقعی تبدیل کند.برای انجام آن، کارهای بسیاری ضروری است. تصویب قانون جدید برای جایگزینی قانون ۱۹۹۶ که جرایم رسانه‌ای را جرم انگاری می‌کند، نخستین قدم ضروری است.

149
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

150 به 2020

شناساگر عمومی

-0.50

49.09 به 2020

  • 1
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر