هايیتی

هايیتی

محیط کاری تنگدست

باوجود تغییرهای اخیر در قانون آزادی رسانه‌های هائیتی، روزنامه‌نگاران به شدت در تنگنای منابع مالی قرار دارند و از نبود پشتیبانی جدی نهادها و دشواری دسترسی به اطلاعات رنج‌ می‌برند. برخی از آنها نیز همچنان قربانی بازداشت‌ها و خشونت‌های فیزیکی به‌ ویژه در زمان تظاهرات هستند‌. فجایع طبیعی سال‌های اخیر در هائیتی خسارت‌های بسیاری به این کشور وارد کرده است، که پیش از این نیز زیرساخت‌های بسیار محدودی داشت. رسانه‌های خصوصی هائیتی که سخت تحت تأثیر منافع مالکان رسانه هستند، گرایش به سانسور کردن خود دارند. بنا بر قانون بازداری توهین و افترا که در سال ۲۰۱۷ در سنا تصویب شد، به روزنامه‌نگاران مجازات‌های سنگینی تحمیل می‌شود. در سال ۲۰۱۸ ناپدید شدن عکاس-خبرنگار ویلادیمیر لگانور به هنگام تهیه گزارشی در یکی از مناطق پر مخاطره هائیتی، شوک بزرگی در کشورایجاد کرد..

62
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

60 به 2018

شناساگر عمومی

+2.18

26.82 به 2018

تماس

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر