هند

هند

روزنامه‌نگاران در محاصره حمله اینترنتی و فیزیکی

خشونت علیه روزنامه‌نگاران - از جمله خشونت‌های پلیس، حملات جنگجویان مائوئیست و اقدامات انتقام‌جویانه گروه‌های جنایتکار یا سیاستمداران فاسد - یکی از  ویژگی‌های وضعیت فعلی آزادی رسانه‌ها در هند است. حداقل شش روزنامه‌نگار هندی در رابطه با کارشان در سال ۲۰۱۸ کشته شدند و تردید‌های زیادی در مورد هفتمین پرونده وجود دارد. این قتل‌ها نشان دهنده خطرهای پرشماری است که روزنامه‌نگاران هندی با آن رو در رو هستند، به ويژه آن‌هایی که در رسانه‌های غیر انگلیسی زبان در مناطق روستایی کار می‌کنند. حمله علیه روزنامه‌نگاران بدست حامیان نخست وزیر نارندرا مودی در اوایل انتخابات عمومی بهار ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرد. حامیان هندواتوا که ایدئولوژی ناسیونالیسم هندو را اشاعه می‌دهد، تلاش می‌کنند تا تمام افکار "ضد ملی" "را از مناظره‌های عمومی پالابش کنند. کارزارهای سازمان یافته‌ای در شبکه‌های اجتماعی علیه روزنامه‌نگاران که جرات صحبت کردن یا نوشتن درباره موضوعاتی را که مغایر افکار پیروان هندواتوا است، راه اندازی می‌شود و خبرنگاران تهدید به مرگ هم می‌شوند. این کارزارها به خصوص هنگامی که زنان مورد هدفشان باشد، با خشونت بیشتری همراه هستند. ظهور جنبش #MeToo در رسانه‌ها در سال ۲۰۱۸ پرده از بسیاری از موارد آزار و اذیت جنسی را در مورد خبرنگاران زن برداشت. پیگردهای قانونی نیز برای به سکوت وادار کردن خبرنگان استفاده می‌شود  از این میان مجازات حبس ابد که در بخش ۱۲۴ قانون جزایی برای «فتنه‌گری» در نظر گرفته شده است.صرف بکارگیری این اتهام به خودسانسوری منجر می‌شود . پوشش خبری مناطقی که مقامات به عنوان مناطق حساس نام‌می‌برند مانند کشمیر  همچنان بسیاردشوار است. گزارش‌گران خارجی از محدوده مناطق حساس منع می‌شوند و اینترنت اغلب در آنجا قطع است. روزنامه‌نگاران کشمیر که برای رسانه‌های محلی کار می‌کنند، اگر بازداشت نشوند، هدف خشونت شبه نظامیان قرار‌ می‌گیرند که طبق توافق تلویحی با حکومت اقدام می‌کنند.


142
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

140 به 2019

شناساگر عمومی

-0.34

45.67 به 2019

  • 1
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر