هند

هند

مودی چنگال‌های خود را در رسانه‌ها محكم‌تر مي‌كند

 در مقابل شش مورد قتل روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۸، هیچ قتلی  در سال ۲۰۱۹ انجام نشده است. از این نظر شاید نشانه بهتر شدن وضعیت امنیتی رسانه‌های این کشور باشد. با این حال، نقض‌های مداوم آزادی رسانه‌ها، از جمله خشونت پلیس علیه روزنامه‌نگاران، کمپین‌های فعالان سیاسی و انتقام جویی‌های بدست گروه‌های جنایتکار یا مقام‌های فاسد محلی وجود دارد. از زمان انتخابات عمومی در بهار سال ۲۰۱۹، با پیروزی قریب به اتفاق  نخست وزیر نارندرا از حزب بهاراتیا جناتاکه متعلق به مودی است، فشار بر رسانه‌ها برای پیروی از خط دولت ناسیونالیست هندو افزایش است. حامیان هندواتوا که ایدئولوژی ناسیونالیسم هندو را اشاعه می‌دهد، تلاش می‌کنند تا تمام افکار "ضد ملی" "را از مناظره‌های عمومی پالابش کنند. کارزارهای سازمان یافته‌ای در شبکه‌های اجتماعی علیه روزنامه‌نگاران که جرات صحبت کردن یا نوشتن درباره موضوعاتی را که مغایر افکار پیروان هندواتوا است، راه اندازی می‌شود و خبرنگاران تهدید به مرگ هم می‌شوند. این کارزارها به خصوص هنگامی که زنان مورد هدفشان باشد، با خشونت بیشتری همراه هستند. پیگردهای قانونی نیز برای به سکوت وادار کردن خبرنگان استفاده می‌شود  از این میان مجازات حبس ابد که در بخش ۱۲۴ قانون جزایی برای «فتنه‌گری» در نظر گرفته شده است. امسال رده هند در رده بندی آزادی جهانی رسانه‌ها به‌شدت تحت‌تأثیر اوضعیت در کشمیر  پس از لغو خودمختاری ایالت که دولت فدرال برای چند ماه ارتباطات کامل اینترنت، تلفن ثابت  و تلفن همراه را به‌طور کامل قطع کرد، فرو افتاده است. قطع کامل ارتباطات پوشش خبری رویدادها را برای روزنامه‌نگاران در جایی که در حال تبدیل شدن به یک زندان باز است، ناممکن ساخته است.


142
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

142 به 2020

شناساگر عمومی

+1.23

45.33 به 2020

  • 4
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر