هلند

هلند

افزایش حمله به روزنامه‌نگاران

بنا بر استانداردهای جهانی، رسانه‌های هلندی به‌طور جدی مستقل هستند. دولت از آزادی رسانه‌هادر داخل و خارج از کشور حمایت می‌کند. گرچه روندهای نگران کننده قابل مشاهده است: سیاست‌مداران عوام‌‌گرای افراطی به مشروعیت برجای رسانه‌ها حمله می‌کنند. دولت‌های خارجی هنگامی که روزنامه‌نگاران گزارش منفی درباره کشور آنها منتشر می‌کنند، گاهی سیاست‌مداران هلندی را تحت فشار قرار می‌دهند تا در این باره دخالت كنند. به قانون جدیدی که طبق آن اگرشهروندان هلندی خواهان سفر به منطقه‌ای (تحت کنترل گروه‌های تروریستی) هستند، باید پیشتر از وزارت دادگستری درخواست اجازه کنند، به شدت اعتراض شده است. روزنامه‌نگاران شکایت دارند که این قانون آزادی آنها در انجام کار خود در مناطق درگیر نقض می‌کند. این قانون پیش‌تر در مجلس نمایندگان مجلس تصویب شده است و هم اکنون توسط سنا هلند در دست بررسی است. منتقدین خواستار این هستند که ماده‌ای برای استثنای روزنامه‌نگاران بر آن افزوده شود. خشونت علیه روزنامه‌نگاران همچنان نگرانی جدی است. حملات آنلاین، از جمله تهدید به مرگ، علیه روزنامه‌نگاران و خانواده های آنها، کمابیش ادامه دارد. دو پژوهشگر دکتر مارجولین اودكرکن و لورا داس در پژوهشی که  با عنوان "فضای ناامن" منتشر کرده‌اند نشان می‌دهند که نیمی از روزنامه‌نگاران زن هلندی در رابطه با کارشان خشونت، ارعاب یا تهدید را تجربه کرده‌اند. به ویژه روزنامه‌نگارانی که تبار خارجی دارند. مقام‌های هلندی موفقیت چشمگیری در تلاش‌های خود برای محافظت از روزنامه‌نگاران از جنایتکارانی که سعی هراس‌افکنی یا حتی قتل آنها دارند، به‌دست‌آورده‌اند. دو مظنون بزرگ كه گفته می‌شود دستور بسیاری از قتل های ملی و جهانی و همچنین تعدادی از هم‌دستانشان به‌تازگی دستگیر شده‌اند. به نظر می‌رسد که سندیکای جنایت برای حمله یا کشتن روزنامه‌نگاران برچیده شده است. اما چندین روزنامه‌نگار هنوز هم به حفاظت پلیس احتیاج دارند.

6
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

5 به 2020

شناساگر عمومی

-0.29

9.96 به 2020

  • 1
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر