گینه اکوادور

گینه اکوادور

مهار کامل رسانه‌ها

پس از پنج ماه زندان‌،رامون ازونواباله،کاریکاتوریستی که رئیس جمهور تئودورابیانگ نگوئما را به طنز تصویرکرده بود بالاخره آزاد شد. کنترل بسیارشدید بر  رسانه‌ها و سانسور از اقدامات رایج در دوران بیانگ است که نزدیک به ۴۰ سال  است که حکومت می‌کند و در انتخابات آوریل ۲۰۱۶ دوباره برای پنحمین بار برای دوره‌ای هفت ساله انتخاب شد. انتقاد از رئیس‌جمهور و نیروهای امنیتی او غیر ممکن است. در حقیقت هیچ رسانه مستقلی وجود ندارد و محدود رسانه‌هایی که خبرسانی می‌کنند به شدت تحت کنترل و نظارت قرار دارند. پوشش خبری از بهارعرب،جنگ‌های مالی وسوریه و سقوط رئیس‌جمهور بورکینوفاسو بلازکمپارئو ممنوع بود. در فوریه ۲۰۱۶،حکومت کانال‌های تلویزویون ملی را از پوشش دادن به محاکمه رئیس‌جمهور سابق ساحل عاج لوران گبابگو در  دادگاه بین‌المللی جنایی منع‌کرد. روزنامه‌نگاران اخراج و دستگیر می‌شوند، برنامه‌های آنها معلق ‌و ابزار کارشان توقیف می‌شود.خودسانسوری در گزارش‌ها وجود دارد.

165
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+6

171 به 2018

شناساگر عمومی

-8.12

66.47 به 2018

تماس

  • 0
    journalistes tués در 2019
  • 0
    journalistes citoyens tués در 2019
  • 0
    collaborateurs tués در 2019
بیشتر شماره‌گر