گینه بیسائو

گینه بیسائو

بن‌بست سیاسی مانعی برای آزادی رسانه‌ای

امید بود که انتخابات مجلس که در مارس ۲۰۱۹ انجام شد در نهایت به سال‌های بی ثباتی که با کودتای نظامی در سال ۲۰۱۲ آغاز شده بود، و سه سال توسط نخست وزیر دمینگوس سیموئه پریرا ادامه پیدا کرد تا رئیس جمهور خوزه ماریو واز او را برکنار کرد. بن بست سیاسی در طول این سالها باعث قطبی شدن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران شده است، آنها را ضعیف و آنها را دربرابر نفوذ و فشار سیاسی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. همچنین باعث افزایش مداخله دولت در رسانه‌های دولتی شد که مدیران آنها جایگزین شدند. کارکنان تلوزیون دولتی TGB، با امضای دادخواستی ضمن محکوم کردن دلیل عدم استقلال سردبیری در سال ۲۰۱۷ ،در ماه ژانویه ۲۰۱۹ به همین دلیل اعتصاب کردند. با‌این‌حال حق دسترسی به اطلاعات تضمین نشده است و روزنامه‌نگاران اغلب زمانی که ضعف‌های حکومت،جنایت‌های سازمان یافته و نفوذ نظامی‌ها را می‌خواهند پوشش دهند، خود را سانسور می‌کنند. برخی از روزنامه‌نگارها در هراس از تهدید و ارعاب به خارج از کشور فرارکردند.

95
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

94 به 2020

شناساگر عمومی

+0.62

32.06 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر