گینه

گینه

روزنامه‌نگاران در ناآرامی

حکومت رئیس جمهور آلفا کنده با رسانه‌های گینه خوب نیست و بسیاری از روزنامه‌نگاران به خاطر مقاله‌های بحث‌برانگیری که نوشته بودند از کشور فرار کردند.مقامات حکومتی به طور دوره‌ای رسانه‌های انتقادی را سانسور می‌کنند و در نوامبر۲۰۱۷ به بهانه‌های ساختگی اداری یا به اتهام توهین به مؤسسه‌های دولتی،انتشار"اخبار ساختگی"،یا به بهانه پرداخت نکردن مالیات ایستگاه‌های متعدد رادیویی به‌تعلیق درآمدند. حتی مقامات عالی وزارت ارتباطات فراتر از این رفته و رسانه‌های خبری را به فعالیت‌های غیرقانونی پس از عدم صدور مجوز برای آنها متهم ‌می‌کند. رئیس‌جمهور‌ اغلب نسبت به رسانه‌های ملی و جهانی و سازمان‌های مدافع آزادی رسانه‌ها  واژه‌های تند و خشن استفاده می‌کند. در سال ۲۰۱۸، مقامات سردبیر یک وب سایت خبری رابه طور غیرقانونی به مدت دو هفته بازداشت کردند، هرچند جرایم مطبوعاتی غیرکیفری اعلام شده‌اند  آنها همچنین مجوز رسمی روزنامه‌نگاری که برای چند رسانه‌ی جهانی کار می‌کرد را متوقف کردند. قانون دسترسی به اطلاعات که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، هنوز اعلام نشده است و اکنون خبرنگاران نگران تغییر قانون رسانه‌ها اعلام شده توسط وزیر ارتباطات هستند.

109
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

110 به 2020

شناساگر عمومی

+1.08

34.34 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر