غنا

غنا

حافظت ناکافی از روزنامه‌نگاران

غنا جایگاه خود را به عنوان بهترین کشور آفریقا در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از دست داده است . یک گروه از روزنامه نگاران تحقیقی پس از تهیه یک فیلم مستند درباره فساد در فوتبال غنا، باید بخشی از سال ۲۰۱۸ را مخفیانه زندگی می‌کردند. مجلس در دست حزب حاکم که در این مستند نامی از آن برده شده است، یکی از روزنامه‌نگاران را تهدید می کند ولی هرگز بازداشت و یا مورد سوال قرار نمی‌گیرند. چند ماه بعد یک روزنامه‌نگار در خیابان به ضرب گلوله کشته شد. تحقیقات اعلام شده از سوی مقامات متوقف شده است. گزارش‌گران کاووشگر تهديد مي‌شوند حتي اگر روزنامه‌نگاران به‌ندرت دستگير شوند. بیشترموارد رفتار بد پلیس علیه روزنامه‌نگاران بدون مجازات باقی می‌ماند و هنوز تلاش‌های بی‌فرجام برای مبارزه با بخشودگی از مجازات انجام می‌شود. سه پلیس پس از حمله به روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۹ تعلیق شدند. پس از  ۲۰سال برای نخستین بار در مجلس، قانونی برای دسترسی به اطلاعات دولتی در نظرگرفته شد.
30
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

30 به 2020

شناساگر عمومی

-0.93

22.26 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر