غنا

غنا

حافظت ناکافی از روزنامه‌نگاران

غنا جایگاه خود را به عنوان بهترین کشور آفریقا در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از دست داده است . یک گروه از روزنامه نگاران تحقیقی پس از تهیه یک فیلم مستند درباره فساد در فوتبال غنا، باید بخشی از سال ۲۰۱۸ را مخفیانه زندگی می‌کردند. مجلس در دست حزب حاکم که در این مستند نامی از آن برده شده است، یکی از روزنامه‌نگاران را تهدید می کند ولی هرگز بازداشت و یا مورد سوال قرار نمی‌گیرند. چند ماه بعد یک روزنامه‌نگار در خیابان به ضرب گلوله کشته شد. روزنامه نگاران به ندرت دستگیر می شوند، اما چندین نفر در سال ۲۰۱۸ در برخی موارد توسط افسران پلیس مورد حمله قرار گرفتند که مجازاتی در پی نداشت . گرچه غنا همچنان به عنوان یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای آفریقا محسوب می شود و فصل ۱۲ قانون اساسی ۱۹۹۲ آن تکثرگرایی و استقلال رسانه‌ای را تضمین می کند، اما یک سوم رسانه‌ها  در دست دولت یا تجاری هستند که با دولت ارتباط دارند.

27
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-4

23 به 2018

شناساگر عمومی

+2.40

18.41 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر