افغانستان

افغانستان

خبرنگاران و رسانه‌ها همچنان قربانی‌‌ جنگ و وضعیت امنیتی

 ۲۰۱۸ به طور ویژه برای خبرنگاران افغانستانی مرگبارترین سال پس از سقوط طالبان در سال ۱۳۸۱ بود. دست‌کم ۱۵ خبرنگار در حمله‌هایی که رسانه‌ها را مورد هدف داده بودند، کشته شدند. در یک روز- ۱۰ ثور/ اردیبهشت ۱۳۹۷ – تنها در حمله پی‌هم انتحاری ۹ خبرنگار کشته شدند. شمار زیادی از خبرنگاران هر روز از آدرس طرف‌های درگیری مسلحانه تهدید می‌شوند. جنگ تحمیل شده‌ی جنگجویان طالبان و دولت اسلامی و آزارگری جنگ سالاران و برخی مسوولان فاسد حکومتی به تهدیدی دائمی برای خبرنگاران و رسانه‌ها و آزادی اطلاع‌رسانی تبدیل شده است. یکی از قربانیان اصلی این تهدیدها زنان خبرنگار استند. در کشوری که افراط‌گرایی اسلامی و مردسالارانه در شماری از ولایات گفتمانی غالب است، آنها را آسیب‌پذیرتر کرده است. در حالی که تلاش‌ها جهانی برای صلح بیشتر شده است، نگرانی برای قربانی کردن آزادی‌های بنیادین و به ویژه آزادی اطلاع‌رسانی نیز بیشتر شده است. در برابر این تهدیدها مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان که از آدرس گزارش‌گران بدون مرز حمایت می‌شود، کمپاین تصمین حقوق خبرنگاران زن بعنوان پیش شرط صلح را به راه انداخته است. تجربه ۱۷ سال گذشته نشان داده است که صلح و امنیت اصلی‌ترین خواست‌های مردم افغانستان هستند. اما بدون رسانه‌های آزاد و مستقل و بدون تضمین ازادی بیان و اطلاع‌رسانی انجام ممکن نمی‌شوند.

121
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

118 به 2018

شناساگر عمومی

-0.73

37.28 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر