افغانستان

افغانستان

تضمین آزادی رسانه‌ها پرسمان حیاتی برای صلح

 

هرچند گفتگوهای صلح بین گروه طالبان و دولت افغانستان که در ماه سپتامبر (سپتمبر) سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز شد، روزنه امیدی را برای خلاصی از شر جنگ در این کشور باز می‌کند، اما موارد خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به گونه‌ای نگران کننده افزایش یافته‌اند. از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی تاکنون، شش خبرنگار و کارمند رسانه‌ها قربانی قتل‌های هدفمندانه شده‌اند. مردم افغانستان هنوز با تامین قطعی صلح خیلی فاصله دارند و تضمین آزادی رسانه‌ها و حفظ جان خبرنگاران که در ۱۹ سال گذشته به وجود آمده بود، اکنون در معرض تهدید قرار گرفته است. با این‌حال سطح خشونت تعداد خبرنگاران کشته شده اندکی کمتر از سال ۲۰۱۸ میلادی است که مرگبارترین سال برای رسانه‌ها پس از سرنگونی حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی به شمار می‌رود.  این دشواری‌ها با مشکل بیماری کرونا که منجر به مرگ حداقل هفت خبرنگار شده است و مشکلات اقتصادی را نیز به بار آورده است و مدیران رسانه‌ها را وادار کرده است تا شمار نیروهای کاری خود را کاهش دهند و یا از ساعات کاری آنان بکاهند (خبرنگاران از نظر دریافت حقوق نیز متضرر شدند). خبرنگاران زن نخستین کسانی‌اند که کارهای خود را از دست دادند. دولت افغانستان و کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها تدابیری را جهت دفاع از آزادی بیان رویدست گرفته‌اند. زنان خبرنگار در افغانستان با وجود مقاومت در برابر این مشکلات، همچنان آسیب‌پذیر هستند. در کشوری که آنها اولین هدف تبلیغات بنیادگرایی هستند، چیزی که در به صورت گسترده در چندین منطقه در حال دوران است.  نگرانی های زیادی مبنی بر قربانی شدن آزادی‌های اساسی از جمله آزادی خبرنگاران زن در یک معامله صلح وجود دارند. در پاسخ به این تهدید، مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان که ازسوی گزارش‌گران بدون مرز حمایت می‌شود، کمپین‌هایی را به هدف حفظ حقوق زنان خبرنگار به عنوان یکی از پیش شرط‌ها در تامین صلح عادلانه و پایدار به ‌راه انداخته است.


122
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

122 به 2020

شناساگر عمومی

+2.49

37.70 به 2020

  • 3
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 3
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر