دانمارک

دانمارک

بازگشت به جایگاه پیشین

دانمارک پس از کشته شدن کیم وال ۳۰ساله، روزنامه‌نگار سوئدی، در نزدیکی کپنهاگ در سال ۲۰۱۷، توسط پیتر مادسن، مخترع دانمارکی که در ماه مارس سال ۲۰۱۸ به حبس ابد محکوم شد، جایگاه قبلی خود را بازیافت.  این مرگ دانمارک و سوئد، این دو کشور به ‌نسبت کوچک را که وال و میدسون متهم به قتل او، هر دو بسیار شناخته شده‌ بودند،تحت تأثیر قرار داد. آزادی بیان در دانمارک با ماده ۷۷ قانون اساسی ۱۸۹۴تضمین می‌شود که بر آن است:"هر شخص باید بتواند  آزادانه عقاید خود را نقل کند ،بنویسد و چاپ کند با توجه به مسئولیتی که او در مقابل قانون دارد. سانسور و اقدامات بازدارنده هرگز دیگر نخواهند بازگشت" . دراین کشور بود که ژیلند پوستن روزنامه دانمارکی ۱۲ کاریکاتور از حضرت محمد را منتشر کرد و شارلی ابدو نیز دوباره آنها را در فرانسه منتشر کرد.

4
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

3 به 2020

شناساگر عمومی

+0.44

8.13 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر