بوتان

بوتان

خودسانسوری مانعی برای رشد رسانه‌ها

بوتان بیست سال پیش یکی از آخرین کشورهای جهان بود که به تلویزیون و اینترنت مجوز انتشار داد. امروز اما پادشاهی و  همراه با آن چشم انداز رسانه‌‌ای در حال توسعه است. رادیو نقش مهمی در ارائه اخبار عمومی به مردم دارد. قانون اطلاعات،  ارتباطات و رسانه ۲۰۱۸ تأسیس موسسه Infocomm و  Media Bhutan را تأیید کرد که پنج عضو آن به طور مستقیم توسط دولت منصوب می‌شود. این قانون تهدیدی جدی برای استقلال رسانه‌ها به‌شمار می‌رود .روزنامه اصلی  Kuensel، که به دو زبان انگلیسی و Dzongkha منتشر می‌شود، هنوز متعلق به دولت است، در حالی که تلویزیونی دولتی بوتان دارای هیچ اساسنامه قانونی نیست که استقلال سردبیری آن را تضمین ‌کند. اما تکثرگرایی در حال گسترش است، چنان‌که پوشش متوازن کارزار انتخابات عمومی در ماه سپتامبر و اکتبر ۲۰۱۸ نشانی از آن بود. انتشارات خصوصی در شرایط اقتصادی دشواری بسر می‌برند، و یکی نیز  به دلیل عدم دریافت تبلیغات دولتی. شکایت‌های اخیر برای توهین و افترا، و قانون امنیت ملی که هر گونه تلاش برای ایجاد "سوء تفاهم یا خصومت میان دولت و مردم"،  را  مجازات می‌کند، همچنان به عنوان مهاری برای آزادی روزنامه‌نگاری ادامه دارد. سطح خودسانسوری در سرزمین "خوشبختی ملی بزرگ" چشمگیر است، چرا که بسیاری از روزنامه‌نگاران از پوشش مسائل حساس به دلیل هراس از ایجاد چالش بر نظم اجتماعی اجتناب می‌کنند. با این حال، اینترنت در حال رشد است و خبرهای بیشتری در وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند. روزنامه‌نگاراني كه جرات انتشار گزارش تحقيقی يا انتقادی را دارند، هدف حمله فعالان سیاسی در کارزارهای اینترنتی قرار می‌گیرند که اطلاعات نادرست، توهین و افترا را با حملات شخصي و گاهي نژادپرستانه را درهم می‌آمیزند

80
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+14

94 به 2018

شناساگر عمومی

-0.92

30.73 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر