بوستاوانا

بوستاوانا

آیا رییس جمهور جدید بیشتر به آزادی رسانه‌ها احترام می‌گذارد؟

در زمان رئیس جمهور پیشین ، ایان خاما، آزادی رسانه‌ها به صورت هشدار دهنده‌ای وخیم شده بود، روزنامه‌نگاران تحقیقی دستگیر شدند، یک وب سایت خبری مورد یک حمله سایبری قرار گرفت و بین سال های ۲۰۱۳و ۲۰۱۸ بوتسوانا هشت رتبه در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات پایین آمد. پس جانشین وی، موگویتسی ماسیسی که از زمان گرفتن مسئولیت حداقل ده‌بار کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده امیدها را زنده کرده است. بر خلاف خاما، که طی ده سال گذشته به عنوان رئیس جمهور هیچ‌گاه کنفرانس مطبوعاتی نداشت. اما هنوز قانون دسترسی به اطلاعاتی که روزنامه‌نگاران مدت طولانی است خواستار آن هستند، وجود ندارد. تمام رسانه‌های چاپی، رادیو و تلویزیون همچنان متعلق و تحت کنترل دولت هستند، در حالی که تعداد کمی از روزنامه‌های خصوصی هستند که ممکن است گاهی تبلیغات از دولت دریافت کنند. روزنامه‌نگاران می‌گویند بنا بر قانون رسانه‌های ۲۰۰۸ و بسیاری دیگر از قانون‌ها  آزادی اطلاع رسانی محدود شده است.

39
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+5

44 به 2019

شناساگر عمومی

-1.53

25.09 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر