بوسنی هرزوگوین

بوسنی هرزوگوین

اخلال در پوشش خبری اعتراض‌ها

آب و هوای سیاسی دو قطبی شده، با حملات لفظی ثابت و سخنان ناسیونالیستی، یک فضای خصمانه‌ای برای آزادی مطبوعات ایجاد کرده است. سیاست‌های سردبیری که منعکس کننده تقسیمات قومی و سخنان نفرت آمیز هستند، بیشتر آشکار می‌شوند. روزنامه‌نگاران به دلیل ملین‌‌شان و همچنین آنچه که می‌نویسند مورد حمله قرار می‌گیرند. پرونده دادگاه‌هایی توهین و افترا که توسط سیاستمداران باز می‌شود اغلب به تهدید روزنامه‌نگاران و جلوگیری از ادامه کار آنها منجر می‌شود. تمرکز مالکیت رسانه منبع نگرانی است، به خصوص به این دلیل که مالکیت شفاف نیست. شرایط کاری برای روزنامه‌نگاران بی توجهی به آنها است: آنها در قراردادهای کوتاه و با حقوق کم استخدام می‌شوند . گزارش اخیرا در شهر بانیا لوکا در ارتباط با اعتراضات به مرگ نامشخص یک مرد جوان، دیوید درگیچویچ، که ماه‌ها ادامه داشت، متوقف شده است . مقامات محدودیت آزادی بیان و تظاهرات را محدود کرده اند.

63
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

62 به 2018

شناساگر عمومی

+1.65

27.37 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر