برزیل

برزیل

چشم انداز تیره

با تهدید‌ها، حملات فیزیکی در در تظاهرات و قتل‌ها، برزیل همچنان یکی از خشن‌ترین کشورهای آمریکای لاتین برای رسانه‌ها است و روزنامه‌نگاران اغلب در ارتباط با کارشان کشته می‌شوند. در بیشتر موارد گزارشگران، مجریان رادیویی، وبلاگ نویسان و  دیگر تهیه ‌کنندگان اطلاعات، گزارش‌هایی درباره فساد، سیاست عمومی یا جرایم سازمان یافته در شهرهای کوچک یا متوسط که در آنها آسیب پذیرتر بودند، پوشش می‌دادند. انتخاب خایر بولسنارو به عنوان رئیس جمهور در اکتبر ۲۰۱۸ پس از یک کازار انتخاباتی مشخصه آن سخنان پر از نفرت، ضد اطلاعات ،خشونت علیه روزنامه‌نگاران و تحقیر حقوق بشربود، نشان از آغاز دوره تاریکی برای دموکراسی و آزادی مطبوعات در برزیل است. مالکیت رسانه‌ها همچنان بسیار متمرکز است، به خصوص در دست خانواده های بزرگ تجار که اغلب به طبقه سیاسی نزدیک هستند. محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران مدام مورد حمله و بسیاری از خبرنگاران تحقیقی تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

105
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

102 به 2018

شناساگر عمومی

+1.59

31.20 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر