بریتانیا

بریتانیا

روندی نگران کننده

به رغم بهبود در برخی مناطق و حضور یک رسانه مستقل ، بریتانیا یکی از بدترین کشورهای اروپای غربی دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات باقی مانده است، عمدتا به دلیل رویکرد سنگین در برابر مطبوعات، اغلب به نام امنیت ملی. قانون خطرساز "نیروهای تحقیق‌گر" فقط در کتابها باقی مانده است با سازو کارهای ناکافی‌اش برای حافظت برای روزنامه‌نگاران، افشاگران و منابع آنها . در ماه سپتامبر، رژیم انگلیس و سیستم نظارت‌اش برای نقض محرم بودن  منابع روزنامه‌نگاری*  ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، شناخته شد .  قانون جدید ضد تروریسم و جنایت  گزارش‌گری را محدود می‌کند و اطلاعات روزنامه‌نگاران - و توانایی آنها برای تضمین حفاظت از منابع - را در معرض خطر قرار می دهد.
دولت همچنان ابزارهایی را برای محدود کردن ابزار رمزگذاری پیدا می‌کند. در ماه مارس، مت هانکاک وزیر دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش اعلام کرد که بخش ۴۰ ق قانون جرایم و دادگاه ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته نخواهد شد و دولت خواستار لغو آن در «اولین فرصت مناسب» است، اما هنوز این قانون لفو نشده است. تصویب قانون مگنیتسکی از طریق اصلاح قانون تحریم‌ها و قانون مبارزه با پولشویی در ماه مه، یک گام خوشایند برای رهایی از محدویت آزادی مطبوعات بود، اما هنوزبه اجرا گذاشته نشده است. در ماه سپتامبر، روزنامه‌نگاران برنی و بری مک‌کفری در ایرلند شمالی   در رابطه با تحقیقات پلیس در رابطه با پرونده «قتل عام جزیره لوگینین» بازداشت شدند، ابزار کارشان  مصادره شد ولی با سپردن وثیقه آزاد شدند. 

35
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

33 به 2019

شناساگر عمومی

+0.70

22.23 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر