برونئی

برونئی

خود سانسور برای دین و سیاست

خود سانسوری روزنامه‌نگارانی که برای رادیو تلویزیون دولتی و بسیاری از روزنامه‌های  برونئی ، که آشکارا متعلق به خانواده سلطان هستند، کارمی‌کنند هنجار است. مقام‌های حکومتی اختیار دارند تا در فعالیت‌های روزنامه‌نگاران دخالت کنند، اما به ‌ندرت ضرورتی برای این‌ کار وجود دارد، زیرا قانون‌های سرکوبگرانه که با اعمال دقیق قانون شرع، سخت‌تر می‌شوند، کافی است تا از ابراز نظرهایی جلوگیری کند  که از آن‌ها برداشت کفرگویی یا انتقاد از سلطان می‌شود. انتشار هر محتوایی که « برتری فلسفه ملی» را نقض کند، ۳ سال زندان در پی دارد. وبلاگ‌نویسانی که اطلاعات مستقلی را گزارش می‌دهند خطر متهم شدن به توهین و افترا و محکومیت به زندان تهدیدشان می‌کند، حتی اگر محتوا را پس از ارسال حذف کنند. هر نظر "بدخواهانه" پنج سال زندان محکومیت دارد. براساس قانون جزایی جدید مصوب در ۲۰۱۹، هر جمله کتبی یا گفتاری که کفر یا مدافع ارتداد باشد مجازات مرگ را دارد.

154
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

152 به 2020

شناساگر عمومی

+0.26

49.65 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر