بروندی

بروندی

بدون آزادی رسانه‌ای

وضعیت رسانه‌ها در بوروندی از زمان تلاش برای کودتای ماه می ۲۰۱۵ بسیار وخیم‌تر شده است. اکثرایستگاه‌های رادیویی مستقل  همچنان تعطیل هستند. گفتمان رسمی رسانه‌های مستقل را دشمنان ملت معرفی می‌کنند ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران مجبور به ترک کشور شده‌اند و کسانی که در کشور می‌مانند قربانی آزار و اذیت نیروهای امنیتی می‌شوند و از کار آزادنه محرومند. هیچ خبرنگاری در سال ۲۰۱۸ کشته و یا زندانی نشده است، اما رسانه‌ها به طور عمده تحت تأثیر ترس، استعفای و خودسانسور قرار دارند. کارزار همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی بحث برانگیز، که متاثر از منابع شوروی‌گونه بود، با فشار رسانه‌ها همراه و منجر به توقیف دو ایستگاه رادیویی بین المللی از سوی مقامات کشور و تهدید دائمی روزنامه‌نگاران شد. شبکه‌های اجتماعی  همزمان هم ابزار کار روزنامه‌نگاران هستند و  هم جایگزین ایستگاه‌های رادیویی شده‌اند که صدای‌شان قطع شده است. اما بی آنکه بتوانند محوری علیه تلاش‌ها پرشمار انتشار خبرهای نادرست باشند. 


159
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

159 به 2018

شناساگر عمومی

-2.37

55.26 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر