برمه

برمه

خیانت تکان دهنده آونگ سن سو چی

روزنامه‌نگاران برمه پس از نخستین پیروزی لیگ ملی برای دموکراسی  به رهبری آونگ سن سوچی در انتخابات سال ۲۰۱۲، امیدوار بودند که دیگر برای انتقاد از دولت یا ارتش ترس بازداشت و یا زندانی شدن را نخواهند داشت. با این وجود، به روشنی آزادی رسانه‌ها از اولویت های دولت پس از دیکتاتوری نظامی به رهبری «بانوی یانگون» نیست، که از سال ۲۰۱۶ حکومت می‌کند. برمه در سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بیست‌امین رتبه را در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها به دست آورد، اما در حال حاضر اتفاق معکوس در حال وقوع است. بزرگترین ضربه به آزادی رسانه‌ها، محکومیت هفت سال زندان است برای خبرنگاران رویترز Lone و Kyaw So Oo در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به‌دلیل تحقیق در خصوص پاکسازی قومی اقلیت روهینگیا بود. این موضوع چنان محدودیتی دارد که حتی اصطلاح "روهینگیا" به طور رسمی ممنوع شده است، و بعضی رسانه‌های خبری مجبور به توقف فعالیت در کشور شده‌اند. روزنامه‌نگاران هنوز  باماده ۶۶ (d) قانون ارتباطات تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران در رابطه با کار خود از زمان به قدرت رسیدن آونگ سن سوچی، تحت پیگرد قانون جزایی قرار گرفته‌اند.

138
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

137 به 2018

شناساگر عمومی

+1.77

43.15 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر