بنین

بنین

رسانه‌‌های مهار شده

با بیش از ۷۰ ایستگاه رادیویی، نزدیک به ۶۰ روزنامه و مجله و حدود ۱۵ شبکه تلویزیونی، بنین یکی پر تکثرترین رسانه‌ها در منطقه و روزنامه‌نگاران آن به میزان قابل توجهی از آزادی بیان بهره‌مند هستند. در سال ۲۰۱۶ و از زمانی که پاتریس تالون رئیس جمهور شد و رسانه‌ها تحت نظارت دقیق قرار گرفتند، در رادیو تلویزیون‌ دولتی پوشش خبری فعالیت‌های مخالفان بسیار کم است، پس از جلسات کابینه، دستور عمل تعریف شده از سوی دولت به "رسانه ها" ارسال می‌شود. اداره عالی برای پخش و ارتباطات را همچنان مردی هدایت میکند که به دلیل اشتیاق بیش از حدش برای تعطیلی خودسرانه رسانه‌های از سوی دادگاه محکوم شده است. تلویزیون سیکا که متعلق به حزب سیاسی مخالف رییس جمهور تالون است، همچنان از آنتن پخش  محروم است، اگر چه در ماه مه ۲۰۱۷ دادگاه تصریح کرد که می‌تواند دوباره فعالیت کند.


113
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-17

96 به 2019

شناساگر عمومی

+3.37

31.74 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر