بلیز

بلیز

موانع در برابر اطلاع رسانی

دو قطبی بودن رسانه‌ها در بلیز پوشش رویدادهای سیاسی و یا جنایی را جنجال‌ برانگیز کرده است. این گزارش‌ها اغلب منجربه پیگرد‌های قضایی برای رسانه می‌شود که طولانی و پرهزینه هستند. نمونه‌هایی از تهدید، ارعاب و آزار روزنامه‌نگاران به شکل محدود گزارش می‌شود. به‌دلیل زیرساخت‌های ناکافی دسترسی به اینترنت در بلیز در میان کشورهای کارائیب پرهزینه‌ترین و کندترین است.

53
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

53 به 2020

شناساگر عمومی

+0.11

27.50 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر