بلیز

بلیز

موانع در برابر اطلاع رسانی

دو قطبی بودن رسانه‌ها در بلیز پوشش رویدادهای سیاسی و یا جنایی را جنجال‌ برانگیز کرده است. این گزارش‌ها اغلب منجربه پیگرد‌های قضایی برای رسانه می‌شود که طولانی و پرهزینه هستند. نمونه‌هایی از تهدید، ارعاب و آزار روزنامه‌نگاران به شکل محدود گزارش می‌شود. به‌دلیل زیرساخت‌های ناکافی دسترسی به اینترنت در بلیز در میان کشورهای کارائیب پرهزینه‌ترین و کندترین است.

53
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-6

47 به 2018

شناساگر عمومی

+2.95

24.55 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2019
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2019
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2019
بیشتر شماره‌گر